1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
muaxuanbackinh Vi phạm quy định của diễn đàn 02/02/2015 Never 03/02/2015
Thành viên này đã bị Khóa 0 lần