1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 văng bậy 29/05/2015 25/06/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần