1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 14/02/2018 24/02/2018
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 24/07/2016 30/07/2016
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 24/02/2015 02/03/2015
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 18/11/2014 01/01/2015
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 12/08/2014 19/08/2014
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 24/07/2014 29/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 6 lần