1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Aizen Vi phạm quy định của diễn đàn 26/05/2019 29/05/2019
Aizen Vi phạm quy định của diễn đàn 21/05/2018 28/05/2018 21/05/2018
sole_husband Vi phạm quy định của diễn đàn 24/08/2017 31/08/2017 24/08/2017
sole_husband Vi phạm quy định của diễn đàn 07/05/2017 01/06/2017
sole_husband Xúc phạm thành viên khác 21/01/2017 08/02/2017
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần