1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf Spam quảng cáo 25/10/2016 26/01/2017
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần