1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf Vi phạm quy định của diễn đàn 24/08/2014 07/09/2014
Triumf Vi phạm quy định của diễn đàn 15/08/2014 22/08/2014
Triumf Vi phạm quy định của diễn đàn 24/07/2014 30/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần