1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 27/03/2018 28/03/2018
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 17/04/2017 23/04/2017
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 21/12/2016 31/12/2016
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 21/09/2016 21/10/2016
Thành viên này đã bị Khóa 4 lần