1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Xúc phạm mod, ngôn ngữ ko phù hợp 31/03/2015 30/04/2015
macay3 Bye 31/03/2015 24/04/2015 31/03/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần