1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
favourite dua link xấu 28/11/2013 30/01/2017 10/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần