1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
thuytan4ever Ngôn từ không thích hợp, văng tục 27/10/2014 03/11/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần