1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Nico78 Comment thiếu văn hóa! 12/12/2014 21/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần