1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
MAGICSTAR tiếp tục quảng cáo dù đã được nhắc nhở tại publicHN 08/09/2015 08/10/2015
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần