1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf Comment phản cảm 18/10/2016 26/10/2016
Triumf Spam 09/07/2016 10/08/2016
Triumf Comment phản cảm 21/06/2016 29/06/2016
Triumf Spam 18/05/2016 26/05/2016
Triumf tung tin đồn nhảm 17/04/2015 20/04/2015
Triumf Bye 16/03/2015 19/03/2015
Triumf Bình luận phản cảm 09/03/2015 15/03/2015
Thành viên này đã bị Khóa 7 lần