1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
sole_husband Chửi nhau trong diễn đàn 15/04/2017 30/06/2017
sole_husband Vi phạm quy định của diễn đàn 13/11/2016 14/11/2016
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần