1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Nico78 3 topic trang 1! 10/04/2015 13/04/2015
thuytan4ever Vi phạm quy định của diễn đàn (4 topics tại trang 1) 05/07/2014 15/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần