1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 29/07/2022 27/08/2022
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 30/05/2022 16/06/2022
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 05/03/2022 12/03/2022
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 13/11/2020 22/11/2020
Triumf Chửi bạn ngu! 03/06/2016 06/06/2016
Triumf Mắng bạn "ngu" 12/04/2016 13/04/2016
Triumf Cảm ơn thầy, xin thầy bình tĩnh giùm nha. 07/08/2015 10/08/2015
Triumf Bye 14/05/2015 18/05/2015
Triumf Vi phạm quy định của diễn đàn 23/12/2014 24/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 9 lần