1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 27/11/2020 24/12/2020
Triumf Chửi ban ngu 12/10/2017 16/10/2017
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần