1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf Comment phản cảm 16/08/2016 01/09/2016
macay3 Bye 30/10/2015 20/11/2015
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 03/11/2014 30/11/2014
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 19/08/2014 30/08/2014
ALPHA3 Cố tình lạc đề sang Việt Nam ở topic Ukraina, cố tình tạo mối khiêu khích, mặc dù đã có nhắc nhở 03/07/2014 24/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 5 lần