1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
sole_husband Chửi nhau! 14/04/2017 30/06/2017
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần