1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
kruger spam quảng cáo 09/08/2016 16/08/2016
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần