1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
thuytan4ever Vi phạm quy định, viết hoa có dấu toàn bộ tiêu đề topics 04/08/2014 07/08/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần