1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf comment phản cảm 15/01/2018 18/01/2018
Triumf Commnent phản cảm 10/05/2017 13/05/2017
Triumf Chửi bạn ngu 10/09/2016 14/09/2016
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần