1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
thankiemvdk Spam nhiều chủ đề giống nhau 10/01/2017 31/01/2017
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần