1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 18/10/2018 24/10/2018
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 07/05/2018 16/05/2018
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 26/04/2018 01/05/2018
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 27/03/2018 31/03/2018
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 05/10/2017 05/11/2017 06/10/2017
macay3 Bye 29/04/2016 20/05/2016
macay3 Bye 16/02/2016 25/03/2016
Thành viên này đã bị Khóa 6 lần