1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 spam tun tức lạc đề 22/06/2015 23/07/2015
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 15/01/2015 31/01/2015
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần