1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf Spam 27/10/2016 28/01/2017
Triumf Spam 18/04/2016 19/10/2016
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần