1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
anheoinwater Đã cảnh cáo vẫn post trực tiếp hàng cấm lên diễn đàn 13/12/2014 20/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần