1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 23/07/2018 Never
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 29/05/2018 21/06/2018
Triumf Chửi bạn ngu 05/04/2018 06/05/2018
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần