1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 25/02/2015 25/03/2015
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 07/02/2015 17/02/2015
anheoinwater Xúc phạm thành viên khác, dùng ngôn ngữ thô bỉ. 15/08/2014 18/09/2014
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần