1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf chui bay 21/06/2016 22/09/2016
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần