1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Nico78 Spam! 21/06/2015 29/06/2015
Nico78 Spam! 31/05/2015 06/06/2015
thuytan4ever Spam quảng cáo 27/03/2015 03/04/2015
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần