1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf spam quảng cáo 12/08/2016 03/09/2016
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần