1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 13/10/2016 18/10/2016
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 22/08/2016 22/09/2016
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 02/11/2015 28/11/2015
Thành viên này đã bị Khóa 3 lần