1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf spam quảng cáo 26/03/2018 18/04/2018
Thành viên này đã bị Khóa 1 lần