1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Nico78 Spam! 09/05/2016 18/05/2016
Nico78 Post ảnh đồi truỵ 29/02/2016 09/03/2016
Nico78 Post ảnh đồi trụy! 16/09/2015 25/09/2015
Nico78 Bye 08/08/2015 09/08/2015
Nico78 Spam ảnh sex! 02/06/2015 12/06/2015
thuytan4ever Vi phạm nội qui, ngôn từ không thích hợp, văng tục 21/03/2015 24/03/2015
Nico78 Post ảnh sex! 26/01/2015 04/02/2015
Nico78 Post ảnh đồi trụy! 25/12/2014 03/01/2015
Thành viên này đã bị Khóa 8 lần