1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Nico78 Vi phạm nội quy Thị trường Hải Phòng 26/06/2016 29/06/2016
Nico78 post ảnh đồi trụy! 17/12/2014 27/12/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần