1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Triumf Commnent phản cảm 16/10/2016 24/10/2016
Triumf Commnent phản cảm 03/08/2016 11/08/2016
Triumf Vi phạm quy định của diễn đàn 13/10/2015 27/10/2015
anheoinwater Đã cảnh cáo 3 lần vẫn xúc phạm thành viên khác bằng ngôn ngữ xấu 23/08/2014 26/08/2014
macay3 Vi phạm quy định của diễn đàn 26/07/2014 28/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 5 lần