1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
sole_husband Vi phạm quy định của diễn đàn 18/01/2017 08/02/2017
sole_husband Vi phạm quy định của diễn đàn 24/12/2016 31/12/2016
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần