1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim Việt Nam Online

Người Khóa Lý do Ngày khóa Ban Ends Mở khóa
Nico78 3 topic trang 1! 20/08/2014 22/08/2014
Nico78 Comment thiếu văn hóa! 21/07/2014 27/07/2014
Thành viên này đã bị Khóa 2 lần