1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm thưởng dành cho byebye_tinhyeu

  1. 20
    Thưởng vào: 30/12/2014

    Nhiệt huyết

    1000 bài viết? Ấn tượng quá!

  2. 10
    Thưởng vào: 30/12/2014

    Rất chăm chỉ

    Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

  3. 5
    Thưởng vào: 30/12/2014

    Bạn là người năng động

    30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

  4. 1
    Thưởng vào: 30/12/2014

    Đóng góp đầu tiên

    Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.