1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haisteel's Recent Activity

 1. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  N 159//Thép ống đúc od phi 159,od 219 sch40,thép ống đúc phi 508,phi 406,od 273,od 325 sch40

  Thép ống đúc od phi 159,od 219 sch40,thép ống đúc phi 508,phi 406,od 273,od 325 sch40 Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, cơ khí...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 14:43
 2. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 219 x 8.18ly,thép ống đúc A123 phi 219 x 8.18ly

  Thép ống đúc phi 219 x 8.18ly,thép ống đúc A123 phi 219 x 8.18ly,thép ống đúc phi 200 x 8.18ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  23/09/2017 lúc 07:21
 3. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống od 406 x 6.35ly,thép ống od 325 x 5.16ly,thép ống od 273 x 5.56ly,16inch,10inch

  Thép ống od 406 x 6.35ly,thép ống od 325 x 5.16ly,thép ống od 273 x 5.56ly,16inch,10inch thép ống hàn phi 273,dn 273.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 16:12
 4. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống nhập khẩu od 168,od 610,od 508,od 323.9,ống thép nhập khẩu od 219,od 457

  Thép ống nhập khẩu od 168,od 610,od 508,od 323.9,ống thép nhập khẩu od 219,od 457 thép ống hàn phi 406,dn 406.ống thép hàn phi 355,dn 350....

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 16:03
 5. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống hàn od 76,od 51,od 114,od 168,ống thép hàn dn 100,dn 125,dn 400,dn 450

  Thép ống hàn od 76,od 51,od 114,od 168,ống thép hàn dn 100,dn 125,dn 400,dn 450 thép ống hàn phi 219,dn 219.ống thép hàn phi 355,dn 350....

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:55
 6. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống đúc phi dn 200,dn 300,dn 400,dn 350,ống thép phi 355,phi 219,phi 325 sch20

  Thép ống đúc phi dn 200,dn 300,dn 400,dn 350,ống thép phi 355,phi 219,phi 325 sch20 thép ống hàn phi 168,dn 168.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:29
 7. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống đúc od 90,od 219,od 45,od 152,ống thép đúc od 159,od 133,ống thép phi 355 x 7.92ly

  Thép ống đúc od 90,od 219,od 45,od 152,ống thép đúc od 159,od 133,ống thép phi 355 x 7.92ly thép ống hàn phi 114,dn 114.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:16
 8. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống đúc od phi 273,od 457,od 610,ống thép đúc od 325,od 168,od 216 sch80

  Thép ống đúc od phi 273,od 457,od 610,ống thép đúc od 325,od 168,od 216 sch80 thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn phi 355,dn 350....

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:09
 9. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống đúc od phi 114,phi 141,phi 90 phi 219,thép ống hàn od phi 273,phi 406,phi 508

  Thép ống đúc od phi 114,phi 141,phi 90 phi 219,thép ống hàn od phi 273,phi 406,phi 508 thép ống hàn phi 51,dn 51.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:03
 10. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống đen phi 219,phi 355,phi 325,phi 406 x 7.92ly,thép ống đúc phi 457,phi 508,phi 610

  Thép ống đen phi 219,phi 355,phi 325,phi 406 x 7.92ly,thép ống đúc phi 457,phi 508,phi 610 thép ống hàn phi 60,dn 60.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 14:57
 11. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống hàn nhập khẩu phi 457,phi 610,phi 406,ống thép đường kính phi 355,phi 168 sch80

  Thép ống hàn nhập khẩu phi 457,phi 610,phi 406,ống thép đường kính phi 355,phi 168 sch80 thép ống hàn phi 76,dn 76.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 14:48
 12. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống đúc nhập khẩu đường kính 325,phi 273,phi 406,ống thép đường kính phi 508,phi 219 sch40

  Thép ống đúc nhập khẩu đường kính 325,phi 273,phi 406,ống thép đường kính phi 508,phi 219 sch40 thép ống hàn phi 90,dn 90.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 14:40
 13. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  EMS..Thép ống đúc phi 168 x 28ly,thép ống đúc phi 325,OD 355,OD 508,thép ống phi 406,OD 273

  Thép ống đúc phi 168 x 28ly,thép ống đúc phi 325,OD 355,OD 508,thép ống phi 406,OD 273 thép ống hàn phi 141,dn 350.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 10:43
 14. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Mar..Thép ống đường kính od 355,od 114,od 610,thép ống hàn phi 216,phi 406,phi 508 sch40

  Thép ống đường kính od 355,od 114,od 610,thép ống hàn phi 216,phi 406,phi 508 sch40 thép ống hàn phi 168,dn 168.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  21/09/2017 lúc 15:32
 15. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Mar..Thép ống đúc phi 760,phi 114,phi 325,phi 457,thép ống đúc phi 508,phi 610,phi 325 sch80

  Thép ống đúc phi 760,phi 114,phi 325,phi 457,thép ống đúc phi 508,phi 610,phi 325 sch80 thép ống hàn phi 114,dn 114.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  21/09/2017 lúc 15:22