1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haisteel's Recent Activity

 1. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống đúc phi 216 x 10.31ly,thép ống đúc phi 508 x 40ly,thép ống đúc phi 323.9 x 25.4ly

  Thép ống đúc phi 216 x 10.31ly,thép ống đúc phi 508 x 40ly,thép ống đúc phi 323.9 x 25.4ly thép ống hàn phi 76,dn 76.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 09:44
 2. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống đúc nhập khẩu phi 219,8inch,od 273,10inch,325,12inch,ống sắt phi 355,phi 457 x 12.7ly

  Thép ống đúc nhập khẩu phi 219,8inch,od 273,10inch,325,12inch,ống sắt phi 355,phi 457 x 12.7ly thép ống hàn phi 90,dn 90.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 09:33
 3. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống kẽm phi 42 x 2.5ly,thép ống hàn phi 60 x 2.1ly,thép ống hàn đen phi 127 x 3.2ly

  Thép ống kẽm phi 42 x 2.5ly,thép ống hàn phi 60 x 2.1ly,thép ống hàn đen phi 127 x 3.2ly thép ống hàn phi 141,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 09:27
 4. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống đúc phi 49 x 5ly,thép ống đúc phi 168 x 7.11ly,thép ống hàn phi 457 x 7.92ly

  Thép ống đúc phi 49 x 5ly,thép ống đúc phi 168 x 7.11ly,thép ống hàn phi 457 x 7.92ly thép ống hàn phi 114,dn 114.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 09:08
 5. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống hàn china phi 508 x 7.92ly,thép ống nhập khẩu phi 610 x 9.53ly,ống thép hàn 273 x 6.35l

  Thép ống hàn china phi 508 x 7.92ly,thép ống nhập khẩu phi 610 x 9.53ly,ống thép hàn 273 x 6.35ly Thép ống đúc phi 178,phi 245,ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 09:02
 6. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống đúc phi 90 x 8ly,thép ống đúc phi 219 x 10.31ly,thép ống đúc phi 355 x 16.5ly,12ly

  Thép ống đúc phi 90 x 8ly,thép ống đúc phi 219 x 10.31ly,thép ống đúc phi 355 x 16.5ly,12ly thép ống hàn phi 219,dn 219.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 08:54
 7. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống hàn mạ kẽm phi 219 x 8ly,thép ống kẽm phi 168 x 3.96ly,ống kẽm phi 141 x 4.78ly

  Thép ống hàn mạ kẽm phi 219 x 8ly,thép ống kẽm phi 168 x 3.96ly,ống kẽm phi 141 x 4.78ly thép ống đúc phi 610 phi 141 .thép ống hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 08:48
 8. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống đúc phi 219 x 14.5ly,thép ống đúc phi 406 x 14.27ly,thép ống đúc phi 355 x 9.53ly

  Thép ống đúc phi 219 x 14.5ly,thép ống đúc phi 406 x 14.27ly,thép ống đúc phi 355 x 9.53ly thép ống hàn phi 508,dn 508.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 08:42
 9. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống đúc phi 273 x 8ly,thép ống đúc phi 168 x 8ly,thép ống đúc phi 178 x 9ly,10ly

  Thép ống đúc phi 273 x 8ly,thép ống đúc phi 168 x 8ly,thép ống đúc phi 178 x 9ly,10ly thép ống hàn phi 406,dn 406.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 08:28
 10. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  SP..Thép ống hàn phi 508 x 9.53ly,thép ống hàn phi 610 x 7.92ly,thép ống hàn phi 355.6 x 6.35ly

  Thép ống hàn phi 508 x 9.53ly,thép ống hàn phi 610 x 7.92ly,thép ống hàn phi 355.6 x 6.35ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/11/2017 lúc 08:22
 11. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  LED..Thép ống hàn phi 325 x 9.5ly,thép ống hàn phi 400 x 7.92ly,thép ống hàn phi 500 x 9.53ly

  Thép ống hàn phi 325 x 9.5ly,thép ống hàn phi 400 x 7.92ly,thép ống hàn phi 500 x 9.53ly thép ống hàn phi 76,dn 76.ống thép hàn phi 355,dn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/11/2017 lúc 16:27
 12. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  LED..Thép ống hàn nhập khẩu china phi 355,phi 325,phi 273 x 6.35ly sch30,ống sắt phi 406 x 7.92ly

  Thép ống hàn nhập khẩu china phi 355,phi 325,phi 273 x 6.35ly sch30,ống sắt phi 406 x 7.92ly thép ống hàn phi 90,dn 90.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/11/2017 lúc 16:12
 13. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  LED..Thép ống đúc phi 273 x 9.27ly,thép ống đúc phi 219 x 10.31ly,thép ống đúc phi 610 x 9.53ly

  Thép ống đúc phi 273 x 9.27ly,thép ống đúc phi 219 x 10.31ly,thép ống đúc phi 610 x 9.53ly thép ống hàn phi 141,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/11/2017 lúc 16:03
 14. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  LED..Thép ống đúc phi 178 x 8ly,thép ống hàn phi 48.3 x 5.08ly,thép ống đúc phi 219 x 5ly,4ly

  Thép ống đúc phi 178 x 8ly,thép ống hàn phi 48.3 x 5.08ly,thép ống đúc phi 219 x 5ly,4ly thép ống hàn phi 114,dn 114.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/11/2017 lúc 15:56
 15. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  LED..Thép ống hàn phi 508 x 7.92ly,thép ống hàn china phi 355 x 6.35ly,thép ống hàn đen phi 406 x7ly

  Thép ống hàn phi 508 x 7.92ly,thép ống hàn china phi 355 x 6.35ly,thép ống hàn đen phi 406 x 7.92ly Thép ống đúc phi 178,phi 245,ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/11/2017 lúc 15:50