1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haisteel's Recent Activity

 1. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 108 x 4ly,thép ống đúc phi 133 x 5ly,thép ống đúc phi 140 x 14ly,phi 406 x 6.35ly

  Thép ống đúc phi 108 x 4ly,thép ống đúc phi 133 x 5ly,thép ống đúc phi 140 x 14ly,phi 406 x 6.35ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  19/01/2018 lúc 16:06
 2. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống đúc cắt thép quy cách phi 219,phi 150,phi 325,phi 355,thép ống 457,phi 152,phi 273

  Thép ống đúc cắt thép quy cách phi 219,phi 150,phi 325,phi 355,thép ống 457,phi 152,phi 273 Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  19/01/2018 lúc 15:40
 3. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống kẽm 355 dày 7.92ly,thép ống hàn đen phi 355 x 6.35ly,thép ống đúc 355 x 9.53ly,11ly

  Thép ống kẽm 355 dày 7.92ly,thép ống hàn đen phi 355 x 6.35ly,thép ống đúc 355 x 9.53ly,11ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  19/01/2018 lúc 15:29
 4. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 168 x 7.11ly,thép ống hàn đen phi 168 dày 8ly,9ly,10ly,thép ống đúc 168 dày 12ly

  Thép ống đúc phi 168 x 7.11ly,thép ống hàn đen phi 168 dày 8ly,9ly,10ly,thép ống đúc 168 dày 12ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  19/01/2018 lúc 15:23
 5. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  G7.Thép ống đúc API5L phi 168 x 12ly,thép ống đúc phi 219 x 13ly,thép ống hàn phi 558 x 7.92ly

  Thép ống đúc API5L phi 168 x 12ly,thép ống đúc phi 219 x 13ly,thép ống hàn phi 558 x 7.92ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/01/2018 lúc 09:58
 6. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống hàn nhập khẩu cây dài 12 mét phi 325,phi 355,phi 406,thép ống sch20 phi 273 x 6.4ly

  Thép ống hàn nhập khẩu cây dài 12 mét phi 325,phi 355,phi 406,thép ống sch20 phi 273 x 6.4ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/01/2018 lúc 09:52
 7. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống nhập khẩu china phi 219,phi 355,phi 406,phi 508,thép ống hàn 325,phi 273 sch20

  Thép ống nhập khẩu china phi 219,phi 355,phi 406,phi 508,thép ống hàn 325,phi 273 sch20 Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/01/2018 lúc 09:46
 8. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  G7.Thép ống hàn 325 dày 5.16ly,thép ống hàn 355 dày 6.35ly sch20,thép ống china 406 x 8ly

  Thép ống hàn 325 dày 5.16ly,thép ống hàn 355 dày 6.35ly sch20,thép ống china 406 x 8ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/01/2018 lúc 09:40
 9. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  G7.Thép ống đúc,ống thép đúc phi 219 dày 12.7ly,thép ống đúc phi 273,phi 325 dày 26.5ly

  Thép ống đúc,ống thép đúc phi 219 dày 12.7ly,thép ống đúc phi 273,phi 325 dày 26.5ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép khác nhau...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/01/2018 lúc 09:31
 10. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  G7.Thép ống đúc đen phi 406 dày 16ly,thép ống đúc phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc 325 x 10.31ly

  Thép ống đúc đen phi 406 dày 16ly,thép ống đúc phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc 325 x 10.31ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/01/2018 lúc 09:23