1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haisteel's Recent Activity

 1. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  load..Thép ống hàn phi 350 x 9ly,thép ống hàn phi 250 x 8ly,thép ống hàn phi 400 x 9ly,phi 508 x 6ly

  Thép ống hàn phi 350 x 9ly,thép ống hàn phi 250 x 8ly,thép ống hàn phi 400 x 9ly,phi 508 x 6.35ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/05/2018 lúc 15:36
 2. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  logo..Thép ống ống 355 x 8ly,od 350 x 7.92ly,thép ống đúc phi 355 x 10ly,14inch,od 355 x 11ly,14ly

  Thép ống ống 355 x 8ly,od 350 x 7.92ly,thép ống đúc phi 355 x 10ly,14inch,od 355 x 11ly,14ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/05/2018 lúc 15:16
 3. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống đúc phi 140 x 10.5ly,phi 610 x 9.5ly,phi 141 x 16ly,thép ống hàn phi 508 x 9.53ly cây 12 mé

  Thép ống đúc phi 140 x 10.5ly,phi 610 x 9.5ly,phi 141 x 16ly,thép ống hàn phi 508 x 9.53ly cây 12 mét thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/05/2018 lúc 16:39
 4. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  tt1..Thép ống đúc phi 114 x 9ly,phi 273 x 12.7ly,thép ống đúc phi 168 x 20ly ,phi 140 x 10.5ly

  Thép ống đúc phi 114 x 9ly,phi 273 x 12.7ly,thép ống đúc phi 168 x 20ly ,phi 140 x 10.5ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/05/2018 lúc 16:33
 5. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  tt1..Thép ống hàn phi 355 x 8ly,thép ống hàn nhập khẩu phi 325 x 9ly,phi 273 x 6.35ly cây 12 mét

  Thép ống hàn phi 355 x 8ly,thép ống hàn nhập khẩu phi 325 x 9ly,phi 273 x 6.35ly cây 12 mét thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/05/2018 lúc 16:26
 6. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống hàn phi 400,phi 500,thép ống đúc phi 250,phi 355 sch40,thép ống đúc 325,od 355 x 12 mét

  Thép ống hàn phi 400,phi 500,thép ống đúc phi 250,phi 355 sch40,thép ống đúc 325,od 355 x 12 mét thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/05/2018 lúc 16:21
 7. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  tt1..Thép ống hàn cây 12 mét phi 350,phi 300,phi 406,thép ống hàn sch30 phi 457,phi 508,phi 610

  Thép ống hàn cây 12 mét phi 350,phi 300,phi 406,thép ống hàn sch30 phi 457,phi 508,phi 610 Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép khác...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/05/2018 lúc 16:15
 8. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  tt1..Thép ống hàn phi 60 x 1.4ly,phi 140 x 5ly,thép ống kẽm phi 219 x 5.56ly,phi 168 x 3.96ly

  Thép ống hàn phi 60 x 1.4ly,phi 140 x 5ly,thép ống kẽm phi 219 x 5.56ly,phi 168 x 3.96ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/05/2018 lúc 15:46
 9. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  tt1..Thép ống đúc phi 457,od 325 x 14.27ly,thép ống đúc sch40 phi 273 x 9.27ly,phi 219 x 8.18ly

  Thép ống đúc phi 457,od 325 x 14.27ly,thép ống đúc sch40 phi 273 x 9.27ly,phi 219 x 8.18ly Công ty thép đại phát lộc:chuyên cung cấp cho...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  17/05/2018 lúc 15:30
 10. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  fc..Thép ống hàn phi 508,phi 325,phi 457 x 9.53ly,thép ống hàn od 273,od 610,phi 355 x 10ly

  Thép ống hàn phi 508,phi 325,phi 457 x 9.53ly,thép ống hàn od 273,od 610,phi 355 x 10ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/05/2018 lúc 15:40
 11. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  fc..Thép ống hàn od 219,od 406,od 508 x 6.35ly,thép ống hàn china phi 325,phi 273 x 7.92ly

  Thép ống hàn od 219,od 406,od 508 x 6.35ly,thép ống hàn china phi 325,phi 273 x 7.92ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/05/2018 lúc 15:33
 12. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  fc..Thép ống đúc phi 114 x 13ly,thép ống đúc phi 219 x 20ly,phi 610 ,phi 457 x 19ly,phi 660

  Thép ống đúc phi 114 x 13ly,thép ống đúc phi 219 x 20ly,phi 610 ,phi 457 x 19ly,phi 660 thép ống hàn phi 114,dn 114.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/05/2018 lúc 15:21
 13. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  fc..Thép ống đúc od 168,phi 168 x 10.97ly,thép ống đúc od 610,phi 610 x 16.5ly,9.53ly

  Thép ống đúc od 168,phi 168 x 10.97ly,thép ống đúc od 610,phi 610 x 16.5ly,9.53ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/05/2018 lúc 15:14
 14. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  fc..Thép ống đúc od 325,phi 325 x 9.53ly,thép ống đúc od 457,phi 457 x 9.53ly,phi 610 x 9ly

  Thép ống đúc od 325,phi 325 x 9.53ly,thép ống đúc od 457,phi 457 x 9.53ly,phi 610 x 9ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn phi...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/05/2018 lúc 15:07
 15. haisteel đã tạo chủ đề mới.

  fc..Thép ống đúc od 273,phi 273 x 9.27ly sch40,thép ống đúc sch80 od 219,phi 219 x 12.7ly

  Thép ống đúc od 273,phi 273 x 9.27ly sch40,thép ống đúc sch80 od 219,phi 219 x 12.7ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống hàn...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  16/05/2018 lúc 14:59