1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoailong's Recent Activity

  1. Hoailong đã trả lời vào chủ đề Chỉ số AQ là gì ? Bạn có nó trong người không ?.

    Tãi lên để tiếp tục đồng ha2h cùng các bài viết trong các CHỦ ĐỀKHÁC có liên quan. K0 phải là trước khi xuất hiện sự khám phá ra chỉ sô1 AQ...

    20/08/2018 lúc 14:37
  2. Hoailong đã trả lời vào chủ đề ~ Câu, Bài viết Trích đoạn Sách hay về Tâm Lý; Bình & Luận.

    Bàn về Tư duy Nhận thức quả là 1 v/đ quá la rộng lớn. Ve phương diện triết, Tư Duy thuộc phạm trù Nhận thức luận (Epistomology), Về Tâm Lý...

    20/08/2018 lúc 07:34