1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoailong's Recent Activity

 1. Hoailong đã trả lời vào chủ đề Kinh Dịch: Sắc Màu Thời-Không Tâm Lý (học) hiện đại.

  Trước khi bắt đầu nghiên cứu phân tích sâu hơn nữa vào Mô hình vận động của các quái & Qui Phạm cùng Qui Phạm luận (NOMOLOGY) của các quẻ...

  16/11/2018 lúc 08:29
 2. Hoailong đã trả lời vào chủ đề Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng. (Phần 2).

  Lơi fi lộ : Trước khi khảo sát 1 cách sâu sắc ~ mối quan hệ giữa KD & Đạo giáo & sau đóa là Khổng giáo hay nho giáo & PG, chúng ta lạm bàn...

  16/11/2018 lúc 07:21
 3. Hoailong đã trả lời vào chủ đề Siêu bảo tàng trên nghìn tỉ Trưng bày Cái CHi ? Bạn Hảy đề nghị ....

  Chữ Chi之 là một HƯ TỪ khá phức tạp, nó có nhiều thể dạng, nhiều nghĩa và nhiều công dụng khác nhau. Những chức năng thường gặp như sau:...

  16/11/2018 lúc 07:09
 4. Hoailong đã trả lời vào chủ đề Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng. (Phần 2).

  (Tiếp )ww Bộ phận hiển NHO - các nhà NHO hữu danh và thành đạt – cũng hầu như K0 có ai đủ căn đảm để chỉ "đi đến cùng một con đường đã...

  14/11/2018 lúc 14:54
 5. Hoailong đã trả lời vào chủ đề Siêu bảo tàng trên nghìn tỉ Trưng bày Cái CHi ? Bạn Hảy đề nghị ....

  Lời Fi Lộ về HƯ TỪ &THỰC TỪ B. NỘI DUNG TIÊU ĐỀ Chữ Hán-&_Hán-Việt là loại chữ khó học vì mỗi chữ có thể một nghĩa, hai nghĩa hoặc có...

  13/11/2018 lúc 06:38
 6. Hoailong đã trả lời vào chủ đề Các vấn đề tâm lý - Lý thuyết và ứng dụng. (Phần 2).

  (Tiếp ) Nền học vấn truyền thống theo NHO giáo ấy rốt cuộc ở lớp trên cùng chỉ đẻ ra được nhà NHO – ông quan (đường quan hay học quan, võ...

  11/11/2018