1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm thưởng dành cho Lisa2017

  1. 10
    Thưởng vào: 26/12/2016

    Rất chăm chỉ

    Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

  2. 5
    Thưởng vào: 21/11/2016

    Bạn là người năng động

    30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

  3. 1
    Thưởng vào: 08/11/2016

    Đóng góp đầu tiên

    Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.