1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thachsteel01's Recent Activity

 1. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 457,ống thép hàn đen phi 457,ống thép hàn mạ kẽm phi 457mm

  Takll Thép ống đúc phi 457,ống thép hàn đen phi 457,ống thép hàn mạ kẽm phi 457mm ống thép đúc phi 457 x (6.35 – 12.7) x 6000mm//T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 15:59
 2. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 406 dày 12ly,ống thép hàn mạ kẽm phi 406 / d400,ống thép d400

  Takll Thép ống đúc phi 406 dày 12ly,ống thép hàn mạ kẽm phi 406 / d400,ống thép d400 ống thép đúc phi 406 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 15:51
 3. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 355,ống thép đúc mạ kẽm phi 355,ống thép hàn nhập khẩu phi 355

  Takll Thép ống đúc phi 355,ống thép đúc mạ kẽm phi 355,ống thép hàn nhập khẩu phi 355 ống thép đúc phi 508 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 15:20
 4. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc đen phi 325,ống thép đúc mạ kẽm phi 325,ống thép hàn nhập khẩu phi 325

  Takll Thép ống đúc đen phi 325,ống thép đúc mạ kẽm phi 325,ống thép hàn nhập khẩu phi 325 ống thép đúc phi 325 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 15:12
 5. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 273,ống thép đúc mạ kẽm phi 273,ống thép hàn mạ kẽm phi 273mm

  Takll Thép ống đúc phi 273,ống thép đúc mạ kẽm phi 273,ống thép hàn mạ kẽm phi 273mm ống thép đúc phi 273 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 15:00
 6. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 168 ống thép hàn mạ kẽm phi 168,ống thép đúc dẫn dầu phi 168

  Takll Thép ống đúc phi 168 ống thép hàn mạ kẽm phi 168,ống thép đúc dẫn dầu phi 168 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 14:50
 7. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 140,ống thép hàn mạ kẽm phi 140,ống thép nhập khẩu phi 140...

  Takll Thép ống đúc phi 140,ống thép hàn mạ kẽm phi 140,ống thép nhập khẩu phi 140... ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 14:39
 8. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép đúc phi 114,ống thép hàn phi 114,ống thép đúc mạ kẽm phi 114...

  Bán ống thép đúc phi 114,ống thép hàn phi 114,ống thép đúc mạ kẽm phi 114... ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 14:32
 9. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống phi 102,ống thép nhập khẩu phi 102,ống thép đúc mạ kẽm phi 102

  Takll Thép ống phi 102,ống thép nhập khẩu phi 102,ống thép đúc mạ kẽm phi 102 ống thép đúc phi 101 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 14:24
 10. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống phi 90,ống thép nhập khẩu phi 90,ống thép đúc đen nhập khẩu phi 90

  Takll Thép ống phi 90,ống thép nhập khẩu phi 90,ống thép đúc đen nhập khẩu phi 90 ống thép đúc phi 90 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 10:12
 11. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống phi 76,ống thép hàn mạ kẽm phi 76,ống thép đúc phi 76,ống thép d65

  Takll Thép ống phi 76,ống thép hàn mạ kẽm phi 76,ống thép đúc phi 76,ống thép d65 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 10:04
 12. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 60,ống thép hàn đen phi 60,ống thép nhập khẩu sch40 phi 60...

  Takll Thép ống đúc phi 60,ống thép hàn đen phi 60,ống thép nhập khẩu sch40 phi 60... ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 09:52
 13. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 51,ống thép nhập khẩu phi 51,ống thép đúc phi 51 dày 4ly

  Takll Thép ống đúc phi 51,ống thép nhập khẩu phi 51,ống thép đúc phi 51 dày 4ly ống thép đúc phi 51 x (2.5 – 5.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 09:38
 14. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống nhập khẩu phi 49,ống thép đúc mạ kẽm phi 49,ống thép đúc lò hơi phi 49

  Takll Thép ống nhập khẩu phi 49,ống thép đúc mạ kẽm phi 49,ống thép đúc lò hơi phi 49 ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 09:24
 15. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Takll Thép ống đúc phi 42,ống thép hàn mạ kẽm phi 42 / d32,ống thép đúc nhập khẩu phi 42

  Takll Thép ống đúc phi 42,ống thép hàn mạ kẽm phi 42 / d32,ống thép đúc nhập khẩu phi 42 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  15/01/2018 lúc 09:18