1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thachsteel01's Recent Activity

 1. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 355,ống thép hàn đen d350 dày 10,31ly

  ID Thạch Thép ống đúc phi 355,ống thép hàn đen d350 dày 10,31ly ống thép đúc phi 508 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 16:07
 2. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 325,ống thép hàn d300,ống thép kẽm d300

  ID Thạch Thép ống đúc phi 325,ống thép hàn d300,ống thép kẽm d300 ống thép đúc phi 325 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 15:58
 3. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 273,ống thép hàn d250 dày 6.35ly cây 6m

  ID Thạch Thép ống đúc phi 273,ống thép hàn d250 dày 6.35ly cây 6m ống thép đúc phi 273 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 15:49
 4. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 168,ống thép hàn d150 / 168 cây dài 6m

  ID Thạch Thép ống đúc phi 168,ống thép hàn d150 / 168 cây dài 6m ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 15:18
 5. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 140,ống thép nhập khẩu d125,ống kẽm d125

  ID Thạch Thép ống đúc phi 140,ống thép nhập khẩu d125,ống kẽm d125 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 14:49
 6. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 114,ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 114 / d100

  ID Thạch Thép ống đúc phi 114,ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 114 / d100 ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 14:40
 7. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 102,ống thép nhập khẩu phi 102 phi 114

  ID Thạch Thép ống đúc phi 102,ống thép nhập khẩu phi 102 phi 114 ống thép đúc phi 101 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 14:33
 8. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thép ống đúc phi 90,ống thép nhập khẩu phi 90 / d80,ống kẽm d80

  ID Thép ống đúc phi 90,ống thép nhập khẩu phi 90 / d80,ống kẽm d80 ống thép đúc phi 90 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 14:25
 9. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 76,ống thép hàn d65,ống mạ kẽm phi 90

  ID Thạch Thép ống đúc phi 76,ống thép hàn d65,ống mạ kẽm phi 90 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 09:05
 10. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Ống thép phi 60 / d50,ống đúc sch40 mạk kẽm phi 60 phi 76...

  ID Thạch Ống thép phi 60 / d50,ống đúc sch40 mạk kẽm phi 60 phi 76... ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 08:47
 11. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 49,ống thép nhập khẩu d40 d50 d 65

  ID Thạch Thép ống đúc phi 49,ống thép nhập khẩu d40 d50 d 65 ống thép đúcnhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 08:36
 12. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  ID Thạch Thép ống đúc phi 42,ống thép mạ kẽm d 32 d40 d 50

  ID Thạch Thép ống đúc phi 42,ống thép mạ kẽm d 32 d40 d 50 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  18/07/2018 lúc 08:30