1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thachsteel01's Recent Activity

 1. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  SMS Thép ống đúc T/c:SCH40 - API5L phi 42 phi 49 phi 51 phi 60 phi 76 phi 90...

  SMS Thép ống đúc T/c:SCH40 - API5L phi 42 phi 49 phi 51 phi 60 phi 76 phi 90... Thép ống đúc SCH40 SCH80 mạ kẽm phi OD 42 x 3.5~4.0 x...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  18/11/2017 lúc 09:41
 2. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  SMS Thép ống mạ kẽm phi 219 / d200 ống thép T/c:API5L phi 325 phi 355 phi 406 phi 457

  SMS Thép ống mạ kẽm phi 219 / d200 ống thép T/c:API5L phi 325 phi 355 phi 406 phi 457 ống thép mạ kẽm phi 219 x 6-9 li x 6 đến 12 m/cây,...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  18/11/2017 lúc 09:33
 3. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  SMS Thép ống đúc phi 168 ống thép hàn mạ kẽm phi 219 phi 273 phi 325 phi 355 dày 6.35ly

  SMS Thép ống đúc phi 168 ống thép hàn mạ kẽm phi 219 phi 273 phi 325 phi 355 dày 6.35ly Thép ống đúc phi 168 x 2li-20li x 6m ống thép đúc...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  18/11/2017 lúc 08:46
 4. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  SMS Thép ống đúc Tiêu Chuẩn sch40 ống thép đúc phi 141 phi 168 phi 219 phi 325 phi 355

  SMS Thép ống đúc Tiêu Chuẩn sch40 ống thép đúc phi 141 phi 168 phi 219 phi 325 phi 355 Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM API-5L OD phi 141 x...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  18/11/2017 lúc 08:32
 5. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  SMS Thép ống đúc phi 141 ống thép sch40 - api5l phi 90 phi 114 phi 141 d 200 d 300 d 400

  SMS Thép ống đúc phi 141 ống thép sch40 - api5l phi 90 phi 114 phi 141 d 200 d 300 d 400 Thép ống đúc phi 141 x 2li-20li x 6m ống thép đúc...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  18/11/2017 lúc 08:23
 6. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 168 / d150 ống thép hàn phi 60 ống thép nhập khẩu mạ kẽm phi 168 phi 60

  Bán ống thép phi 168 / d150 ống thép hàn phi 60 ống thép nhập khẩu mạ kẽm phi 168 phi 60 thép thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  18/11/2017 lúc 08:13
 7. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 90 / d80 ống thép đúc đen phi 114 ống thép hàn phi 90 phi 114 dày 3.0ly

  Bán ống thép phi 90 / d80 ống thép đúc đen phi 114 ống thép hàn phi 90 phi 114 dày 3.0ly ống thép đúc phi 90 x (2.5 – 7.0) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 16:09
 8. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép đen phi 355 ống thép đen phi 406 ống thép mạ kẽm phi 355 phi 406 phi 457

  Bán ống thép đen phi 355 ống thép đen phi 406 ống thép mạ kẽm phi 355 phi 406 phi 457 ống thép đúc phi 355 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 15:57
 9. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép lớn phi 508 ống thép đúc phi 508 ống thép d 500 ống thép hàn d500 dày 6.35ly

  Bán ống thép lớn phi 508 ống thép đúc phi 508 ống thép d 500 ống thép hàn d500 dày 6.35ly ống thép hàn phi 508 tiêu chuẩn ASTM API 5L /DN...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 15:41
 10. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép hàn d450 dày 7.92ly ống thép hàn d 450 ống thép mạ kẽm phi 457 dày 12.7ly

  Bán ống thép hàn d450 dày 7.92ly ống thép hàn d 450 ống thép mạ kẽm phi 457 dày 12.7ly ống thép đúc phi 457 x (6.35 – 12.7) x...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 15:21
 11. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép d400 ống thép đúc phi 406 dày 12.7ly ống thép hàn mạ kẽm phi 406 dày 6.35ly

  Bán ống thép d400 ống thép đúc phi 406 dày 12.7ly ống thép hàn mạ kẽm phi 406 dày 6.35ly ống thép đúc phi 406 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 15:12
 12. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép hàn d350 ống thép đúc phi 355 ống thép hàn mạ kem d350 dày 6.35ly cây 6m

  Bán ống thép hàn d350 ống thép đúc phi 355 ống thép hàn mạ kem d350 dày 6.35ly cây 6m ống thép đúc phi 508 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 15:03
 13. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép hàn mạ kẽm phi 325 x 6.35ly ống thép hàn đen phi 325 ống đúc phi 325 x 8.0ly

  Bán ống thép hàn mạ kẽm phi 325 x 6.35ly ống thép hàn đen phi 325 ống đúc phi 325 x 8.0ly ống thép đúc phi 325 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 14:53
 14. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép hàn phi 273 x 5.56ly ống thép đúc đen phi 273 x 8.5ly ống mạ kẽm phi 273mm

  Bán ống thép hàn phi 273 x 5.56ly ống thép đúc đen phi 273 x 8.5ly ống mạ kẽm phi 273mm ống thép đúc phi 273 x (6.35 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 14:43
 15. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép d150 ống thép hàn phi 168 x 4.0ly ống thép đúc d 150 dày 7.11ly cây dài 6m

  Bán ống thép d150 ống thép hàn phi 168 x 4.0ly ống thép đúc d 150 dày 7.11ly cây dài 6m ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: ĐH Xây Dựng

  17/11/2017 lúc 10:27