1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thachsteel01's Recent Activity

 1. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép hàn phi 325,ống thép thép đúc phi 325,ống thép nhập khẩu phi 325mm

  Bán ống thép hàn phi 325,ống thép thép đúc phi 325,ống thép nhập khẩu phi 325mm ống thép đúc phi 325 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 10:24
 2. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép đúc phi 273,thép ống hàn phi 273 / d250,ống thép mạ kẽm phi 273mm

  Bán ống thép đúc phi 273,thép ống hàn phi 273 / d250,ống thép mạ kẽm phi 273mm ống thép đúc phi 273 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 10:17
 3. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 168 / d150,ống thép đúc phủ sơn phi 168,Thép ống hàn mạ kẽm phi 168

  Bán ống thép phi 168 / d150,ống thép đúc phủ sơn phi 168,Thép ống hàn mạ kẽm phi 168 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 10:07
 4. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 140 / d125,ống thép hàn phi 140mm,ống thép đúc phi 140 x 6.5ly

  Bán ống thép phi 140 / d125,ống thép hàn phi 140mm,ống thép đúc phi 140 x 6.5ly ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 09:57
 5. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép hàn phi 114,ống thép đúc phủ sơn phi 114 x 6.02ly,ống thép sch40 phi 114

  Bán ống thép hàn phi 114,ống thép đúc phủ sơn phi 114 x 6.02ly,ống thép sch40 phi 114 ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 09:49
 6. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 102,ống thép hàn phi 102,ống thép đúc mạ kẽm phi 102 x 6.0ly

  Bán ống thép phi 102,ống thép hàn phi 102,ống thép đúc mạ kẽm phi 102 x 6.0ly ống thép đúc phi 101 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 09:39
 7. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 90,ống thép đúc phi 90 / d80,ống thép mạ kẽm phi 90,ống thép sch40 phi 90

  Bán ống thép phi 90,ống thép đúc phi 90 / d80,ống thép mạ kẽm phi 90,ống thép sch40 phi 90 ống thép đúc phi 90 x (2.5 – 7.0) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 09:29
 8. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 76,ống thép đúc phi 76,ống thép mạ kẽm phi 76,ống thép hàn phi 76mm

  Bán ống thép phi 76,ống thép đúc phi 76,ống thép mạ kẽm phi 76,ống thép hàn phi 76mm ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 09:18
 9. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép đúc phi 60 / d50,ống thép mạ kẽm phi 60,ống sắt phi 60,ống thép d50

  Bán ống thép đúc phi 60 / d50,ống thép mạ kẽm phi 60,ống sắt phi 60,ống thép d50 ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 09:06
 10. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 51,ống thép nhập phi 51,ống thép đúc phi 51,ống thép mạ kẽm phi 51

  Bán ống thép phi 51,ống thép nhập phi 51,ống thép đúc phi 51,ống thép mạ kẽm phi 51 ống thép đúc phi 51 x (2.5 – 5.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 08:44
 11. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Bán ống thép phi 49 / d40,ống thép d40,ống thép mạ kẽm phi 49,ống thép đúc phi 49mm

  Bán ống thép phi 49 / d40,ống thép d40,ống thép mạ kẽm phi 49,ống thép đúc phi 49mm ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 08:35
 12. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  EXM Thép ống đúc phi 42,ống thép phi 42 / d32,ống thép mạ kẽm phi 42,ống d 32mm

  EXM Thép ống đúc phi 42,ống thép phi 42 / d32,ống thép mạ kẽm phi 42,ống d 32mm ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  25/09/2017 lúc 08:28
 13. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống phi 168 / d150,ống thép đúc phi 168,ống thép mạ kẽm phi 168,ống thép hàn phi 168

  Thép ống phi 168 / d150,ống thép đúc phi 168,ống thép mạ kẽm phi 168,ống thép hàn phi 168 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:58
 14. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống phi 140,ống thép mạ kẽm phi 140,ống thép phủ sơn phi 140 /d 125

  Thép ống phi 140,ống thép mạ kẽm phi 140,ống thép phủ sơn phi 140 /d 125 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:44
 15. thachsteel01 đã tạo chủ đề mới.

  Thép ống phi 114 / d100,ống thép mạ kẽm phi 114,ông sắt phi 114,ống phủ sơn phi 114

  Thép ống phi 114 / d100,ống thép mạ kẽm phi 114,ông sắt phi 114,ống phủ sơn phi 114 ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm...

  Diễn đàn: Public - Gặp gỡ giao lưu

  22/09/2017 lúc 15:34