1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm thưởng dành cho westchicken

  1. 10
    Thưởng vào: 28/05/2019

    Họ thích bạn

    Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

  2. 2
    Thưởng vào: 07/12/2013

    Ai đó thích bạn

    Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

  3. 10
    Thưởng vào: 21/11/2013

    Rất chăm chỉ

    Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

  4. 5
    Thưởng vào: 21/11/2013

    Bạn là người năng động

    30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

  5. 1
    Thưởng vào: 21/11/2013

    Đóng góp đầu tiên

    Đạt được khi gửi bài viết đầu tiên.