1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?á.?á??ạ<?áĐ?ạ??á"?áÊ?áã?ạ^?áư?á??ás?á??áT ?ạ??á>?áƠ?ạ??áư?á??áê?á??áÊ ?ás?á&#20

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi tuongtiensinh, 09/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. tuongtiensinh

  tuongtiensinh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/11/2006
  Bài viết:
  58
  Đã được thích:
  0
  á.áạáƠạ?áưááêááÊ ásá

  VCTHAI CO.,LTD
  042-212373

  á.áạáÊáạ?á-áă ạáƠáá.ạ^áá?á>áÊáạ?á-áă á-ááááêááÂáááÊásááT
  * áááÊásááTạ"á-á áôáƠáááôáƠááÂạ,á>áÊạ,áĂáSáạ^áT áĂáàá.áạáÊạ,áĂáSáạ^áTá.áƠáưá" áêáưásá-ááĂạ"á"ạ?á"á
  * áÊáás-áêạ^á?á.áạáƠạ?áưááêááÊ
  * á"áạ?áTááTáááÊạ?áÊáãạ^áưá?ạá>áƠạ?áưááêááÊázáÊạ?áưáĂá>áÊáá-áásá.áÊááêá-ááTá-áạá., ááÊáá-áÊáĐá?á.ạ^áá?á>áÊáạ?á-áăáêááôáÊáásạfáSạ?áÂáãạ^áTáĐáàáạ?áT áưáá?ááÔáâ, á"áá-áSạO, ááÊáạ^á?ạ?áăáê, áưáá.ááƠáà, á^áàáT, ááàạ^á>ááạ^áT ạ?ázáãạ^áưáTááôáƠáááááTạ"á>á-ááĐáàááááôáạ?áÊáãạ^áưá?áĂáàạáYáTạ?á>ạ?áTáSááĐá.ạ^áá?áSáá.á áĂáàá>áááôáá-áá?á"ạ?ááTáááÊáêáãạ^áưáêááÊ ạ?áÊááĂáàásáÊááááÊáÊáásáêạ^á?áưáàạ?áĂáƠạO, ạá>áƠáưáàạ?áĂáƠạO ạ?áÊáạ^áĂá.ạ?áTá-áàạ^á?ásáásáƠá 50 ásáá- ạ,á"áÂá-áàạ^á-ạ^ááTá^ááôáĂá"á>áááôáạ?áÊáãạ^áưá?áááÊáêáãạ^áưáêááÊ
  * ạá>áƠá^á"áôáĂááÂ, ásá-á"áĐááĂ, ạ?áưááêááÊáÊááSáááÊ, á"áạạ^áĂáãáư ạ?áÊááĂáàáTááạá>áƠá-áàạ^áSááTáááááÊ ạ,á"áÂạ?á?ázáá áááâááưáá?ááÔáâ, ạ?áÂáưáÊáĂááT, ạ?áĐáàáÂá"áTááĂ, ááàạ^á>ááạ^áT áưáãạ^áTạ?...
  ásáÊááááÊáưáãạ^áTạ?
  * á^ááôáTạ^ááÂá>áÊááááTáááÊạ?á"ááTá-áá? ạ?ázáãạ^áưá-ááĐáàáá"áạá?ááT áôáTạ^áĐáÂá?ááTáÊááS, áôáĂáạạ^á"á"á ááƠá á.áá"á.ạ^áưạ?áÊáạ"á"ạ?á-áàạ^
  ạ,á-áÊ. 042.212373 Hotline: 042.212375 Mb:0898406319
 2. saobang822004

  saobang822004 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  12/10/2004
  Bài viết:
  299
  Đã được thích:
  0

  Cho em hoi cai loang ngoang phia tren la cai gi ah? Cac bac khong co y dinh thuc hanh tieng thai trong box nay chu ah?
 3. vungocthinh

  vungocthinh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  30/10/2006
  Bài viết:
  63
  Đã được thích:
  0
  À bạn này bạn ấy quảng cáo nhận đặt vé máy bay.
 4. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0
  [
  &nbsp;
  &nbsp;
  Sau bao nhiêu tháng ngày bỏ bê tiếng Thái yêu quý, tôi xin được trổ tài phiên dịch xem sao. Chắc chắn là vẫn có ít nhiều lỗi ở đây, mong được học hỏi thêm?
  &nbsp;
  - hlwbguy
  &nbsp;
  VCTHAI CO.,LTD 042-212373 .ั<ว?"รื^อ?sิT * รัs^อ?.ัระ?-ศ และ.^า?>ระ?-ศ -ุกสายการsิT * การsิT"-ย หลากหลาย,>ร,มSั^T มี.ัร,มSั^T.ลอ" สอs-าม""?"ะ * รัs-ส^?.ั<ว -ึ?s?าT / ส^?.ั<ว E-Ticket o^าT อี?มลO (E-mail) ส^?.ั<ว-า? Fax แ>ล?อกสาร
  &nbsp;
  Vé Máy Bay


  Nhận đặt vé máy bay, đường nội địa và đưòng quốc ngoại, tất cả các hãng hàng không.

  Thai International Airways nhiều Promotion: Có vé Promotion khắp nơi, xin hỏi đây!

  Nhận gởi vé về nhà/ gởi vé E-ticket&nbsp; qua E-mail, gởi vé đường Fax - phiên dịch văn kiện.
  * "ำ?TิTการ?รื^อ?แ>ล?อกสารzร?อม>ระ-ัs.ราส-าT-ู., กระ-รว?.^า?>ระ?-ศสำหรัsfS?ยื^Tวี<^า "ม^ว^า^ะ?>?T อั?กฤษ, "ั-SO, ฝรั^??ศส, อิ.าลี, ^ีT, ญี^>ุ^T ?zื^อTำหลักฐาT">-ำวี<^า Tัก?รียT, -าวร และอื^T?


  Thực hiện việc phiên dịch giấy tờ&nbsp; đồng thời tem triện tòa Đại Sứ, bộ Ngoại Giao để dùng (cho) giấy chiếu khán, bất kỳ là tiếng Anh, Hoà Lan, Pháp, Ý, Trung Hoa, Nhật? hướng dẫn&nbsp; chính nơi đi làm chiếu khán sinh viên, thường trú và những điều khác.
  &nbsp;
  &nbsp;* -^าT-ี^มี>ัญหา?รื^อ?มีแYT?>?TSาว.^า?Sา.ิ มี>ัญหา-า?"?าTการสื^อสาร ?รามีsริการรัsส^?อี?มลO, แ>ลอี?มลO ?ริ^ม.?T-ี^?sัsละ 50 sา- ,"ย-ี^-^าT^ะหม">ัญหา?รื^อ?การสื^อสาร


  Bạn (mà) có vấn đề, chuyện có bạn trai là dân ngoại quốc, có vấn đề phương diện truyền thông, chúng tôi có dịch vụ gởi E-mail, dịch E-mail, bắt đâù mỗi bản là 50 Bath làm bạn sẽ không còn vấn đề chuyện truyền thông (nữa).
  * แ>ล^"หมาย, s-"วาม, ?อกสารราSการ, "ู^มือ ?รามีTักแ>ล-ี^SำTาญการ ,"ย??zาะ ภาษาอั?กฤษ, ?ยอรมัT, ?วีย"Tาม, ญี^>ุ^T อื^T?...


  Dịch thư từ, văn thư, giấy tờ chánh phủ, thủ&nbsp; bản. Chúng tôi có thông dịch viên nhà nghề. Đặc biệt tiếng Anh,&nbsp; Đức, Việt, Nhật vv?
  &nbsp;
  sริการอื^T?* ^ำหT^าย>ระกัTการ?"ิT-า? ?zื^อ-ำวี<^า
  * ^อ?,ร?แรม-ั^ว,ลก มี.ั??แ.^ระ"ัs Guest House ^T-ึ? ระ"ัs 5 "าว
  * sริการร-sัสTำ?-ี^ยว "ม^ว^า^ะ">"ู?าT หT^วย?าTราS, หมู^""ะ ฯลฯ .ิ".^อ?รา""?-ี^ ,-ร. 042.212373 Hotline: 042.212375 Mb:0898406319
  &nbsp;
  Những việc khác:


  Bán bảo hiểm du lịch để làm chiếu khán (?)

  Đặt phòng khách sạn khắp thế giới - Có từ hạng Guest House cho đến hạng 5 sao.

  Dịch vụ xe buýt hướng dẫn du lịch, không kể là đi thăm quan, cung điện, tổ chức v?v?, có&nbsp; thể&nbsp; gọi chúng tôi&nbsp;ở số điện thoại 042.212373 Hotline: 042.212375 Mb:0898406319
 5. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0
  Xin được sửa chửa lại câu này:
  * การsิT"-ย หลากหลาย,>ร,มSั^T มี.ัร,มSั^T.ลอ" สอs-าม""?"ะ
  &nbsp;Thai International Airways nhiều Promotion: Có vé Promotion luôn luôn, xin hỏi đây!
  &nbsp;
  ___
  &nbsp;
  Ghi chú:
  การsิT"-ย (Karn Bin Thai) = Thai International Airways
  หลากหลาย (Lắc layi) = nhiều
  ,>ร,มSั^T = Promotion (nguyên văn tiếng Anh!!!) - Trong nhiều câu tiếng Thái, có nhiều khi chữ tiếng Anh được phiên âm ra và viết bằng tiếng Thái, rất là khó tra cứu vì sẽ không có trong tự điễn Thái!!!
  .ลอ"&nbsp; (Dtà Lọt)= luôn luôn
  &nbsp;
  &nbsp;
 6. wbguy

  wbguy Thành viên quen thuộc

  Tham gia ngày:
  21/09/2003
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  0
  VCTHAI CO.,LTD 042-212373 á.áạ<áĐạ?á"áÊáãạ^áưá?ásááT * áÊáásá^áưá?á.áạáÊáạ?á-áă ạáƠáá.ạ^áá?á>áÊáạ?á-áă á-ááááêááÂáááÊásááT * áááÊásááTạ"á-á áôáƠáááôáƠááÂạ,á>áÊạ,áĂáSáạ^áT áĂáàá.áạáÊạ,áĂáSáạ^áTá.áƠáưá" áêáưásá-ááĂạ"á"ạ?á"á * áÊáás-áêạ^á?á.áạ<áĐ á-áảá?ásạ?ááT / áêạ^á?á.áạ<áĐ E-Ticket áoạ^ááT áưáàạ?áĂáƠạO (E-mail) áêạ^á?á.áạ<áĐá-áá? Fax

  Vâ MĂy Bay


  Nhỏưn 'ỏãt vâ mĂy bay, 'ặỏằng nỏằTi 'ỏằ

  Thai International Airways nhiỏằu Promotion: Có vâ Promotion khỏp nặĂi, xin hỏằi 'Ây!

  Nhỏưn gỏằYi vâ vỏằ nhà/ gỏằYi vâ E-ticket&nbsp; qua E-mail, gỏằYi vâ 'ặỏằng Fax&nbsp;&nbsp;
  ạá>áƠạ?áưááêááÊ* á"áạ?áTááTáááÊạ?áÊáãạ^áưá?ạá>áƠạ?áưááêááÊázáÊạ?áưáĂá>áÊáá-áásá.áÊááêá-ááTá-áạá., ááÊáá-áÊáĐá?á.ạ^áá?á>áÊáạ?á-áăáêááôáÊáásạfáSạ?áÂáãạ^áTáĐáàá<ạ^á ạ"áĂạ^áĐạ^áá^áạ?á>ạ?áT áưáá?ááÔáâ, á"áá-áSạO, ááÊáạ^á?ạ?áăáê, áưáá.ááƠáà, á^áàáT, ááàạ^á>ááạ^áT ạ?ázáãạ^áưáTááôáƠáááááTạ"á>á-ááĐáàá<ạ^á áTááạ?áÊáàáÂáT, á-ááĐáÊ ạáƠááưáãạ^áTạ?
  &nbsp;
  Phiên Dỏằ<ch Vfn Kiỏằ?n.  Thỏằc hiỏằ?n viỏằ?c phiên dỏằ<ch giỏƠy tỏằ&nbsp; hiỏằ?n tỏĂi, &nbsp;tem con dỏƠu cỏằĐa tòa ĐỏĂi Sỏằâ, bỏằT NgoỏĂi Giao 'ỏằf dạng giỏƠy chiỏu khĂn, bỏƠt kỏằ là tiỏng Anh, Hoà Lan, PhĂp, Ý, Trung Hoa, Nhỏưtõ?Ư hặỏằ>ng dỏôn&nbsp; chưnh nặĂi 'i làm chiỏu khĂn sinh viên, thặỏằng trú và nhỏằng 'iỏằu khĂc.

  &nbsp;* á-ạ^ááTá-áàạ^áĂáàá>áááôáạ?áÊáãạ^áưá?áĂáàạáYáTạ?á>ạ?áTáSááĐá.ạ^áá?áSáá.á áĂáàá>áááôáá-áá?á"ạ?ááTáááÊáêáãạ^áưáêááÊ ạ?áÊááĂáàásáÊááááÊáÊáásáêạ^á?áưáàạ?áĂáƠạO, ạá>áƠáưáàạ?áĂáƠạO ạ?áÊáạ^áĂá.ạ?áTá-áàạ^á?ásáásáƠá 50 ásáá- ạ,á"áÂá-áàạ^á-ạ^ááTá^ááôáĂá"á>áááôáạ?áÊáãạ^áưá?áááÊáêáãạ^áưáêááÊ


  BỏĂn (mà) có vỏƠn 'ỏằ, chuyỏằ?n có bỏĂn trai là dÂn ngoỏĂi quỏằ'c, có vỏƠn 'ỏằ vỏằ mỏãt truyỏằn thông, chúng tôi có dỏằ<ch vỏằƠ gỏằYi E-mail, dỏằ<ch E-mail, bỏt 'Âạ mỏằ-i bỏÊn là 50 Bath sỏẵ giúp bỏĂn sỏẵ không còn vỏƠn 'ỏằ chuyỏằ?n truyỏằn thông (nỏằa).
  * ạá>áƠá^á"áôáĂááÂ, ásá-á"áĐááĂ, ạ?áưááêááÊáÊááSáááÊ, á"áạạ^áĂáãáư ạ?áÊááĂáàáTááạá>áƠá-áàạ^áSááTáááááÊ ạ,á"áÂạ?á?ázáá áááâááưáá?ááÔáâ, ạ?áÂáưáÊáĂááT, ạ?áĐáàáÂá"áTááĂ, ááàạ^á>ááạ^áT áưáãạ^áTạ?...


  Dỏằ<ch thặ tỏằô, vfn thặ, giỏƠy tỏằ chĂnh phỏằĐ, thỏằĐ&nbsp; bỏÊn. Chúng tôi có thông dỏằ<ch viên nhà nghỏằ. Đỏãc biỏằ?t tiỏng Anh,&nbsp; Đỏằâc, Viỏằ?t, Nhỏưt vvõ?Ư

  ásáÊááááÊáưáãạ^áTạ?* á^ááôáTạ^ááÂá>áÊááááTáááÊạ?á"ááTá-áá? ạ?ázáãạ^áưá-ááĐáàá<ạ^á
  * á^áưá?ạ,áÊá?ạáÊáĂá-áạ^áĐạ,áƠá áĂáàá.áạ?á?ạá.ạ^áÊáá"áás Guest House á^áTá-áảá? áÊáá"áás 5 á"ááĐ
  * ásáÊááááÊáÊá-ásááêáTáạ?á-áàạ^áÂáĐ ạ"áĂạ^áĐạ^áá^áạ"á>á"áạá?ááT áôáTạ^áĐáÂá?ááTáÊááS, áôáĂáạạ^á"á"á ááƠá á.áá"á.ạ^áưạ?áÊáạ"á"ạ?á-áàạ^ ạ,á-áÊ. 042.212373 Hotline: 042.212375 Mb:0898406319
  &nbsp;
  Nhỏằng viỏằ?c khĂc:


  BĂn bỏÊo hiỏằfm du lỏằ<ch 'ỏằf làm chiỏu khĂn (?)

  Đỏãt phòng khĂch sỏĂn khỏp thỏ giỏằ>i - Có tỏằô hỏĂng Guest House cho 'ỏn hỏĂng 5 sao.

  Dỏằng dỏôn du lỏằ<ch, không kỏằf là 'i thfm quan, cung 'iỏằ?n, tỏằ. chỏằâc võ?Ưvõ?Ư, có&nbsp; thỏằf&nbsp; gỏằi chúng tôi ỏằY sỏằ' 'iỏằ?n thoỏĂi 042.212373 Hotline: 042.212375 Mb:0898406319
 7. Idecghin

  Idecghin Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  31/08/2003
  Bài viết:
  167
  Đã được thích:
  0
  áôáƠáááôáƠáá (Lỏc lai) = nhiỏằu
  Tỏằô này mơnh nhỏằ> là phỏÊi 'ỏằc là "lỏãc lỏÊi" mỏằ>i 'úng chỏằâ nhỏằ?, vơ "lỏÊi" có nghâa là "nhiỏằu", "lỏĂc lỏÊi" nghâa là "nhiỏằu/rỏƠt nhiỏằu".
  Hơ, lÂu lỏm chỏÊ 'ỏằƠng 'ỏn cĂi thỏằâ tiỏng này, giỏằ thỏƠy là lỏĂ. Mà công nhỏưn trong tiỏng ThĂi có nhiỏằu tỏằô phiên Âm tiỏng Anh hặĂi bỏằ có lỏĐn có lỏĐn nghe mỏằTt ông ngặỏằi ThĂi nói "mày 'i lỏƠy cho tao cĂi "Pô kem"! Chỏng hiỏằfu gơ cỏÊ. MÊi mỏằTt lúc sau mỏằ>i luỏưn ra là cĂi "Program" = chặặĂng trơnh (làm viỏằ?c)

  Được Idecghin sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 10/04/2009
 8. tuongtiensinh

  tuongtiensinh Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/11/2006
  Bài viết:
  58
  Đã được thích:
  0
  *Vé máy bay:
  - Bán vé máy bay tất cả các hành trình trong nước và quốc tế
  - Hàng không Thái thường xuyên có nhiều khuyến mãi, bạn có thể hỏi thêm thông tin.
  -Nhận-Chuyển vé tận nhà/ chuyển vé điện tử qua thư điện tử hoặc Fax.
  -Dịch tài liệu và đóng dấu lãnh sự, bộ ngoại giao để làm thủ tục Visa du học, định cư?., các nước Anh, Pháp, Ý, Trung Quốc, Nhật
  -Bạn có vấn đề trong việc trao đổi thông tin với người yêu ngoại quốc do bất đồng ngôn ngữ, chúng tôi sẽ đáp ứng dịch vụ gửi thư điện tử, dịch nội dung thư điện tử với giá dịch vụ từ 50 bạt. Đến với dịch vụ của chúng tôi bạn sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn trong trao đổi liên lạc.
  -Dịch thư, bài viết, văn bản hành chính..: Chúng tôi có công cụ và đội ngũ biên dịch chuyên nghiệp, đặc biệt là tiếng Anh, Đức, Việt nam, Nhật?
  -Bán bảo hiểm du lịch để tập hợp thêm tài liệu xin Visa.
  -Đặt phòng khách sạn khắp nơi trên thế giới, từ Guest House đến khách sạn 5 sao.
  -Dịch xe buýt du lịch, tham quan, nghiên cứu cho đối tượng là cá nhân hoặc tập thể. Vui lòng liên hệ:
  042.212373 Hotline: 042.212375 Mb:0898406319
 9. truong_chi_buon

  truong_chi_buon Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  16/01/2006
  Bài viết:
  751
  Đã được thích:
  0
  Topic có dấu hiệu quảng cáo. Xin mời bạn post vào topic sau:
  [topic]1153232[/topic]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này