1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát Nga: nhạc, lời, MIDI...(Mục lục ở trang cuối)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Trung_Son_new, 29/12/2002.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Trung_Son_new

  Trung_Son_new Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  07/01/2002
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Chính xác hơn là " песня ?ебf?а^ки" .
  Đây là lời bài hát . Hát to cho anh em trong forum nghe nhé
  Yесня Чебf?а^ки
  сл. Успенского, мfз. '.Шаинского, м/" "Чебf?а^ка"
  Я бапf подае,!
  oне не везло сна?ала,
  ~ даже ,ак б PASSWORD[/marquee]
 2. Trung_Son_new

  Trung_Son_new Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  07/01/2002
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Chính xác hơn là " песня ?ебf?а^ки" .
  Đây là lời bài hát . Hát to cho anh em trong forum nghe nhé
  Yесня Чебf?а^ки
  сл. Успенского, мfз. '.Шаинского, м/" "Чебf?а^ка"
  Я бапf подае,!
  oне не везло сна?ала,
  ~ даже ,ак б PASSWORD[/marquee]
 3. russian_birch

  russian_birch Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  07/07/2002
  Bài viết:
  1.199
  Đã được thích:
  0
  éưẹ,éắẹ, éẳéáẹ?1.é-é ẹ,éắ, ẹ?ẹ,éắ ẹ,éắéằẹOééắ ẹ?ééã
  é' ééắéẹf éẹ
  Cỏằâ gỏằi tỏằ> là Rỏằ_Bỏằ
  ĐặỏằÊc russian_birch sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 15:30 ngày 06/05/2003
 4. russian_birch

  russian_birch Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  07/07/2002
  Bài viết:
  1.199
  Đã được thích:
  0
  éưẹ,éắẹ, éẳéáẹ?1.é-é ẹ,éắ, ẹ?ẹ,éắ ẹ,éắéằẹOééắ ẹ?ééã
  é' ééắéẹf éẹ
  Cỏằâ gỏằi tỏằ> là Rỏằ_Bỏằ
  ĐặỏằÊc russian_birch sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 15:30 ngày 06/05/2003
 5. vuanh71

  vuanh71 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  08/04/2002
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  147
  Chú em RB trước khi post lên chịu khó kiểm tra lỗi nhé.
  -а ,о, ?,о ,олOко ?аз
  ' годf б<вае, май,
  -а блеклfZ за?Z ненас,ного дня
  sого fгодно ,<
  Hа све,е обвиняй,
  Hо ,олOко не меня,
  Y?о^f - не меня.
  Y?ипев:
  Э,о, ми? п?идfман не нами,
  Э,о, ми? п?идfман не мной.
  Э,о, ми? п?идfман не нами,
  Э,о, ми? п?идfман не мной.
  Y?идfмано не мной, ?,о м?и,ся денO за днем
  ,о ?адос,O ,о пе?алO комf-,о неся
  а ми? fс,?оен ,ак, ?,о все возможно в нем
  но после ни?его исп?ави,O нелOзя
  zдин ли^O способ ес,O нам сп?ави,Oся с сfдOбой
  один ес,O ,олOко пf,O в мелOкании дней
  пfс,O ,f?и ?азогна,O нам ,?fдно над землей
  но можем м< лZби,O д?fг д?fга силOней
 6. vuanh71

  vuanh71 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  08/04/2002
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  147
  Chú em RB trước khi post lên chịu khó kiểm tra lỗi nhé.
  -а ,о, ?,о ,олOко ?аз
  ' годf б<вае, май,
  -а блеклfZ за?Z ненас,ного дня
  sого fгодно ,<
  Hа све,е обвиняй,
  Hо ,олOко не меня,
  Y?о^f - не меня.
  Y?ипев:
  Э,о, ми? п?идfман не нами,
  Э,о, ми? п?идfман не мной.
  Э,о, ми? п?идfман не нами,
  Э,о, ми? п?идfман не мной.
  Y?идfмано не мной, ?,о м?и,ся денO за днем
  ,о ?адос,O ,о пе?алO комf-,о неся
  а ми? fс,?оен ,ак, ?,о все возможно в нем
  но после ни?его исп?ави,O нелOзя
  zдин ли^O способ ес,O нам сп?ави,Oся с сfдOбой
  один ес,O ,олOко пf,O в мелOкании дней
  пfс,O ,f?и ?азогна,O нам ,?fдно над землей
  но можем м< лZби,O д?fг д?fга силOней
 7. vuanh71

  vuanh71 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  08/04/2002
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  147
  Tặng chú em RB nhé
  -оло,ое колO?о (sад<^ева Надежда): "У.оди, го?е"
  Yе?в<е слез< - не беда,

  Yе?в<е слез< - как вода,

  ' ,?ав< гfс,<е fпадf,,
  Нежной ?ома^кой ?ас?ве,f,.
  ' ,?ав< гfс,<е fпадf,,
  Нежной ?ома^кой ?ас?ве,f,.
  Y?ипев:

  У.оди, го?е, за сине мо?е,

  -а ,емн<й лес, за ясн<й огонO.

  У.оди лесом, f.оди полем,

  У.оди, го?е, меня не ,?онO.

  У.оди лесом, f.оди полем,

  У.оди, го?е, меня не ,?онO.
  Слез< в,о?<е - яблонO г?fс,O.
  oил<й не лZби,, нf и пfс,O!
  s?асное ле,о впе?еди,
  'с,?е?f д?fгого на пf,и.
  Y?ипев
  Т?е,Oи же слез< - ,о беда,
  Yfс,O и. не бfде, никогда.
  Ч,о же на зо?Oке вд?fг опя,O
  Yла?е, кfкf^ка - не fня,O.
  Y?ипев
 8. vuanh71

  vuanh71 Thành viên rất tích cực

  Tham gia ngày:
  08/04/2002
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  147
  Tặng chú em RB nhé
  -оло,ое колO?о (sад<^ева Надежда): "У.оди, го?е"
  Yе?в<е слез< - не беда,

  Yе?в<е слез< - как вода,

  ' ,?ав< гfс,<е fпадf,,
  Нежной ?ома^кой ?ас?ве,f,.
  ' ,?ав< гfс,<е fпадf,,
  Нежной ?ома^кой ?ас?ве,f,.
  Y?ипев:

  У.оди, го?е, за сине мо?е,

  -а ,емн<й лес, за ясн<й огонO.

  У.оди лесом, f.оди полем,

  У.оди, го?е, меня не ,?онO.

  У.оди лесом, f.оди полем,

  У.оди, го?е, меня не ,?онO.
  Слез< в,о?<е - яблонO г?fс,O.
  oил<й не лZби,, нf и пfс,O!
  s?асное ле,о впе?еди,
  'с,?е?f д?fгого на пf,и.
  Y?ипев
  Т?е,Oи же слез< - ,о беда,
  Yfс,O и. не бfде, никогда.
  Ч,о же на зо?Oке вд?fг опя,O
  Yла?е, кfкf^ка - не fня,O.
  Y?ипев
 9. ngautuan

  ngautuan Moderator

  Tham gia ngày:
  27/04/2001
  Bài viết:
  1.391
  Đã được thích:
  0
  Cho tôi xin lời tiếng Nga bài Chiều Matxcova, xin bên topic bac Hastalavista roi nhưng bác ấy chắc bận quá.
  Cám ơn mọi người trước.
  Còn bài này tôi thích đây:
  Ре?ной ,?амвай?ик
  Ре?ной ,?амвай?ик ,и.о вс,ал
  У сонного п?и?ала.
  ~ не нfжн< слова-слова,
  Не на?инай сна?ала.
  Т?амвай?ик мог лZбовO спас,и,
  А во, п?ипл<л ,?амвай?ик
  ~ ?f^O лZбовнfZ нес,и не надо, малO?ик.
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  НадеZсO, бfдf жда,O звонка.
  Нf а пока
  СменZ ,?амвай?ик на ав,о.
  С?и,ай, ?,о все заб<ла.
  ~ бfдf дfма,O о "по,ом",
  А не о ,ом, ?,о б<ло.
  Хо,O я на молниZ сей?ас
  -ас,егнf,а, как небо.
  Нf ?,о ,ам може, б<,O f нас,
  Т< в?оде б<л и не б<л.
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  Нf а пока пока
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  А ,< пока забfдO меня слегка
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Một bài khác:
  два бе?ега
  Но?O б<ла с ливнями,
  ~ ,?ава в ?осе.
  Y?о меня "с?ас,ливая"
  "ово?или все.
  ~ сама я ве?ила,
  Се?д?f воп?еки:
  o< с ,обой - два бе?ега
  У одной ?еки.
  У,ки все - па?ами,
  sак с волной волна,
  'се под?fги с па?нями,
  ,олOко я одна.
  'се ждала и ве?ила,
  Се?д?f воп?еки:
  o< с ,обой - два бе?ега
  У одной ?еки.
  Но?O б<ла, б<л ?ассве,,
  Словно ,енO к?<ла.
  У меня д?fгого не,,
  Я ,ебя ждала.
  'се ждала и ве?ила,
  Се?д?f воп?еки:
  o< с ,обой - два бе?ега
  У одной ?еки.
 10. ngautuan

  ngautuan Moderator

  Tham gia ngày:
  27/04/2001
  Bài viết:
  1.391
  Đã được thích:
  0
  Cho tôi xin lời tiếng Nga bài Chiều Matxcova, xin bên topic bac Hastalavista roi nhưng bác ấy chắc bận quá.
  Cám ơn mọi người trước.
  Còn bài này tôi thích đây:
  Ре?ной ,?амвай?ик
  Ре?ной ,?амвай?ик ,и.о вс,ал
  У сонного п?и?ала.
  ~ не нfжн< слова-слова,
  Не на?инай сна?ала.
  Т?амвай?ик мог лZбовO спас,и,
  А во, п?ипл<л ,?амвай?ик
  ~ ?f^O лZбовнfZ нес,и не надо, малO?ик.
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  НадеZсO, бfдf жда,O звонка.
  Нf а пока
  СменZ ,?амвай?ик на ав,о.
  С?и,ай, ?,о все заб<ла.
  ~ бfдf дfма,O о "по,ом",
  А не о ,ом, ?,о б<ло.
  Хо,O я на молниZ сей?ас
  -ас,егнf,а, как небо.
  Нf ?,о ,ам може, б<,O f нас,
  Т< в?оде б<л и не б<л.
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  Нf а пока пока
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Я о?енO бfдf жда,O звонка.
  А ,< пока забfдO меня слегка
  Y?иве,, п?иве,, пока, пока
  Một bài khác:
  два бе?ега
  Но?O б<ла с ливнями,
  ~ ,?ава в ?осе.
  Y?о меня "с?ас,ливая"
  "ово?или все.
  ~ сама я ве?ила,
  Се?д?f воп?еки:
  o< с ,обой - два бе?ега
  У одной ?еки.
  У,ки все - па?ами,
  sак с волной волна,
  'се под?fги с па?нями,
  ,олOко я одна.
  'се ждала и ве?ила,
  Се?д?f воп?еки:
  o< с ,обой - два бе?ега
  У одной ?еки.
  Но?O б<ла, б<л ?ассве,,
  Словно ,енO к?<ла.
  У меня д?fгого не,,
  Я ,ебя ждала.
  'се ждала и ве?ила,
  Се?д?f воп?еки:
  o< с ,обой - два бе?ега
  У одной ?еки.

Chia sẻ trang này