1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.

Các loại súng được trang bị cho quân đội và cảnh sát trên thế giới (hình ảnh là chủ yếu)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TAKESUKO, 26/10/2007.

 1. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Các loại súng được trang bị cho quân đội và cảnh sát trên thế giới (hình ảnh là chủ yếu)

  FARA 83 assault rifle (Argentina)

  <img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fara83.jpg" border=0>

  Caliber: 5,56x45mm
  Action: Gas operated, rotating bolt
  Overall length: 1000 mm (745 mm with butt folded)
  Barrel length: 452 mm
  Weight: 3,95 kg empty
  Rate of fire: 750 rounds per minute
  Magazine capacity: 30 rounds

  AICW - Advanced Infantry Combat Weapon (Australia)

  <img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aicw-2001.jpg" border=0>

  <img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aicw-2003.jpg" border=0>

  <img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aicw-2005.jpg" border=0>

  Caliber: 5.56x45mm NATO + 40mm
  Action: Gas operated, rotating bolt + Metal Storm patented stacked-projectile caseless
  Overall length: 738 mm
  Barrel length: n/a
  Weigth: 6.48 kg unloaded, w/o sight; 7.85 kg loaded w/o sight (30 5.56mm + 3 40mm rounds); 9.9-9.9 kg loaded w. electronic sight
  Rate of fire: 650 rounds per minute (for 5.56mm barrel)
  Capacity: 30 rounds (5.56mm) magazine plus 3 40mm rounds in the G/L barrel
 2. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Steyr Stg.77 AUG assault rifle (Austria) <br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aug_a3-1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aug_a3-2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aug_a3-3.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aug_ft.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aug_m203.jpg" border=0><br><br>Caliber: 5.56mm NATO (.223rem)<br>Action: Gas operated, rotating bolt <br>Overall length: 805 mm (with standard 508 mm barrel)<br>Barrel length: 508 mm (also 350 mm SMG, 407 mm Carbine or 621 mm LMG heavy barrel)<br>Weight: 3.8 kg unloaded (with standard 508 mm barrel)<br>Magazines: 30 or 42 rounds box magazines<br>Rate of fire: 650 rounds per minute<br>Effective range of fire: 450-500 meters with standard assault rifle barrel<br><br><br><br>
 3. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  FN FAL (Belgium)<br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fal_280br.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fal_c2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fal_dsa_sa58osw.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fal_imbel.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fal_l1a1_suit.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fal_para.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fal_stg58.jpg" border=0><br><br>Caliber : 7,62mm NATO (7.62x51)<br>Action: Gas operated, tilting breechblock, select-fire or semi-auto only<br>Length: 1100 mm (990 / 736 mm for "Para" model) <br>Barrel length: 533 mm (431 mm for "Para" model)<br>Weight: 4.45 kg empty (3.77 kg empty for "Para" models)<br>Magazine capacity: 20 rounds (30 rounds for heavy barreled SAW versions) <br>Rate of fire: 650-700 rounds per minute<br><br>FN FNC assault rifle (Belgium)<br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_fnc1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_fnc2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_fnc3.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_fnc4.jpg" border=0><br><br>Caliber: 5.56x45mm NATO<br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: standard model 997 mm (776 mm with folded butt); "Para" model 911 mm / 680 mm<br>Barrel length: 449 mm (363 mm "Para" model) <br>Weight with empty magazine: 4.06 kg (3.81 kg "Para" model)<br>Magazine capacity: 30 rounds (accept all STANAG-compatible magazines)<br>Rate of fire: about 700 rounds per minute<br>Effective range: 450 meters <br><br>FN F2000 assault rifle (Belgium)<br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_f2000_1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_f2000_2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_f2000_3.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_f2000_4.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_fs2000.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/fn_f2000_5.jpg" border=0><br><br>Caliber: 5.56x45 mm NATO<br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 694 mm <br>Barrel length: 400 mm <br>Weight: 3.6 kg empty, in standart configuration; 4.6 kg with 40mm grenade launcher<br>Magazine capacity: 30 rounds (any NATO / STANAG type magazines) <br><br>FN SCAR: Mark 16 and Mark 17- Special Forces Combat Assault Rifle (USA / Belgium)<br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/scar_h.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/scar_l-1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/scar-l_eglm.jpg" border=0><br><br><img src="http://www9.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/scar-l_disasm.jpg" border=0><br><br>
 4. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Type 56 assault rifle (PR China) <br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type56-1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type56-1s.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type56-2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type56.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type56c.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type56old.jpg" border=0><br><br>Caliber: 7.62x39 mm <br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 874 mm <br>Barrel length: 414 mm <br>Weight: 3.80 kg <br>Magazine capacity: 30 rounds<br>Rate of fire: 650 rounds per minute<br><br>Type 81 assault rifle (People Republic of China) <br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type81-a.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type81-b.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type81-c.jpg" border=0><br><br>Caliber: 7.62x39 mm M43 <br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 955 mm (730 mm with butt folded for Type 81-1) <br>Barrel length: 445 mm <br>Weight: 3.5 kg <br>Rate of fire: 650 rounds per minute <br>Magazine capacity: 30 rounds <br><br>NORINCO Type 86s rifle (PR China) <br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/type86s.jpg" border=0><br><br>Caliber: 7.62x39 mm<br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 667 mm<br>Barrel length: 438 mm <br>Weight: 3.59 kg empty <br>Magazine capacity: 30 rounds (AK-47 type)<br><br>
 5. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Valmet Rk. 62 / 76 / 95 (Finnland)<br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/valmet_62.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/valmet_76_223.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/valmet_76_762.jpg" border=0><br><br>Caliber: 7.62x39 mm or 5.56x45mm NATO (export versions only) <br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 914 mm <br>Barrel length: 420 mm <br>Weigth: 4.3 kg without magazine (3.5 kg Rk.76 with stamped receiver)<br>Magazine capacity: 30 rds <br><br>Valmet M82 rifle (Finland) <br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/valmet_82-1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/valmet_82-2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/valmet_82-3.jpg" border=0><br><br>Caliber: 5.56x45 mm / .223 Remington<br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 710 mm<br>Barrel length: 420 mm<br>Weight: 3.3 kg<br>Magazine capacity: 30 rounds<br>Rate of fire: 650 rounds / min (experimental prototypes only)<br><br>GIAT FAMAS assault rifle (France)<br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/famas_f1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/famas_f1part.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/famas_g2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/famas_g2_all.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/famas_g2felin.jpg" border=0><br><br>
 6. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Heckler & Koch G3 rifle (Germany) <br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/hk_g3.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/hk_g3a3.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/hk_g3a3_bayo.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/hk_g3a4.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/hk_g3ka4.jpg" border=0><br><br>Caliber: 7.62mm NATO (.308 win) <br>Action: Roller-delayed blowback <br>Weight: 4.5kg <br>Overall length: 1023 mm <br>Barrel length: 450 mm (315 mm on G3KA4 model) <br>Magazine capacity: 20 rounds <br><br><br><br><br>
 7. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Enfield SA-80: L85A1 and L85A2 assault rifle, L22 carbine (Great Britain)<br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/sa80-iw.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/sa80-l22a1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/sa80-l22a2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/sa80-l85a1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/sa80-l85a2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/sa80-l85a2_ubgl.jpg" border=0><br><br>Caliber: 5.56x45 NATO<br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 780 mm (709 mm in Carbine variant)<br>Barrel length: 518 mm (442 mm in Carbine variant)<br>Weight: 4.13 kg (with SUSAT optical sight and no magazine); 5 kg with SUSAT and loaded with magazine with 30 rounds of ammunition<br>Magazine capacity: 30 rounds<br>Rate of fire: 650 rounds per minute<br>Effective range: about 500 meters (with SUSAT sights)<br><br>
 8. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Kalashnikov AK-74, AKS-74 and AK-74M assault rifles (USSR / Russia)<br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/ak74.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/ak74m_91.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/ak74plastic.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/aks74.jpg" border=0><br><br>Caliber: 5.45x39 mm<br>Action: Gas operated, rotating bolt with 2 lugs<br>Weight: 3,3 kg (with empty magazine without bayonet); 3,6 kg (with loaded magazine)<br>Length: 943 mm (AKS-74 with folded butt - 690 mm)<br>Barrel length: 415 mm<br>Magazine capacity: 30 rounds standard<br>Effective range: 500 meters<br>Rate of fire: 600 - 650 rounds per minute<br><br>
 9. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Colt M4 and M4A1 carbine / assault rifle (USA)<br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/m4a1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/m4a1an-pws4.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/m4m203.jpg" border=0><br><br>Caliber: 5.56mm NATO<br>Action: Gas operated, rotating bolt<br>Overall length: 838 mm (stock extended); 757 mm (stock fully collapsed)<br>Barrel length: 370 mm<br>Weight: 2.52 kg without magazine; 3.0 kg with magazine loaded with 30 rounds<br>Rate of fire: 700 - 950 rounds per minute<br>Maximum effective range: 360 m<br><br>
 10. TAKESUKO

  TAKESUKO Thành viên mới

  Stoner 63 weapon system: rifle and carbine (USA)<br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/stoner62.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/stoner63-1.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/stoner63-2.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/stoner63-3.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/stoner63-4.jpg" border=0><br><br><img src="http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TAKESUKO/stoner63-p1.jpg" border=0><br><br>

Chia sẻ trang này