1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia lợi nhuận sau thuế với hạch toán kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi trinhthangbinh12, 06/06/2016.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. trinhthangbinh12

  trinhthangbinh12 Thành viên mới

  Tham gia ngày:
  03/06/2016
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Các doanh nghiệp luôn có hoạt động hợp tác kinh doanh. Hợp tác kinh doanh theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC có ba giải pháp là:
  • Hạch toán hợp tác kinh doanh hình thức tài sản đồng thao tác
  • Hạch toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng hành động
  • Hạch toán hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi nhuận sau thuế
  Trong bài viết này, Đại lý thuế Địa Namxin chia sẻ với các bạn quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC về cách kế toán BCC chia lợi nhuận sau thuế

  Để hiểu rõ về Nguyên tắc kế toán trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, mời các bạn xem bài Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  biện pháp Hạch toán kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh chia giá trị sau thuế
  1 . Trường hợp các bên được chia một khoản cố định không phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh của BCC (Bên kế toán và quyết toán thuế hành động BCC),:

  a) Tại bên thực hiệncông dụng kế toán và quyết toán thuế cho BCC

  – Trường hợp nhận tiền, vật tư, hàng hóa của các bên góp vốn, ghi:

  Nợ các TK 112, 152, 156…

  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

  – Khi phát sinh các khoản doanh thu, chi phí cho BCC, kế toán nhận toàn bộ doanh thu, kê khai thuế chi phí như đối với các giao dịch của chính mình theo quy định của pháp luật.

  – Khi xác định số tiền phải trả định kỳ cho các bên khác theo hợp đồng, ghi:

  Nợ TK 627, 641, 642

  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

  – Trả lại cho các bên số tiền, vật tư đã nhận góp vốn, ghi:

  Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

  Có các TK 112, 152, 156…

  Nếu có chênh lệch giữa giá chữa hợp lý của tài sản trả lại và giá chữa trị khoản vốn nhận góp của các bên, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

  b) Tại bên 0 thực hiệntác dụng kế toán và 0 quyết toán thuế cho BCC

  – Khi góp vốn vào BCC, ghi:

  Nợ TK 138 – Phải thu khác

  Có các TK 112, 152, 156…

  – Khi nhận được thông báo về số lãi được chia từ BCC, ghi:

  Nợ TK 138 – Phải thu khác

  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (5113).

  – Khi nhận lại vốn góp, ghi:

  Nợ các TK 112, 152, 156…

  Có TK 138 – Phải thu khác.

  Nếu có chênh lệch giữa giá chữa trị hợp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác. >> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

  2 . Trường hợp các bên được chia giá trị phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh của BCC (các bên có quyền đồng kiểm soát BCC):

  a) Tại bên kế toán và quyết toán thuế

  a1) Việc ghi nhận vốn góp và trả lại vốn góp cho các bên thực hiệncông dụng tương tự điểm 4 .một nêu trên.

  a2) Khi ghi nhận doanh thu của BCC, kế toán ghi nhận toàn bộ doanh thu phát sinh trên sổ kế toán TK 511 để làm căn cứ đối chiếu , giải trình và xác định doanh thu tính thuế cho BCC:

  – Ghi nhận doanh thu của BCC, ghi:

  Nợ các TK 112, 131

  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

  Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

  Trên Báo cáo mục tiêu hoạt động kinh doanh, chỉ khoản doanh thu tương ứng với phần được hưởng mới được trình bày trong chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

  – Định kỳ, kế ghi giảm thiểu doanh thu của BCC tương ứng với phần các bên được hưởng, ghi:

  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

  Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu chia cả thuế GTGT)

  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

  a3) Khi ghi nhận chi phí của BCC, kế toán ghi nhận toàn bộ chi phí trên sổ kế toán các tài khoản chi phí liên quan để làm căn cứ đối chiếu , xác định chi phí tính thuế của BCC:

  – Khi phát sinh chi phí của BCC, ghi:

  Nợ các TK 632, 641, 642…

  Có các TK 112, 331, 154, 155…

  Trên Báo cáo mục đích hoạt động kinh doanh, chỉ các khoản chi phí tương ứng với phần phải gánh chịu mới được trình bày trong các chỉ tiêu về chi phí.

  – Định kỳ, kế toán ghi giảm chi phí của BCC tương ứng với phần các bên khác phải gánh chịu, ghi:

  Nợ TK 138 – Phải thu khác

  Có các TK 632, 641, 642.

  – Khi xác định số thuế TNDN phải nộp cho BCC, bên quyết toán thuế thông báo cho các bên khác về nghĩa vụ đối với số thuế phải nộp của từng bên, ghi:

  Nợ TK 8211 – Chi phí thuế TNDN (số phải nộp của bên quyết toán thuế)

  Nợ TK 138 – Phải thu khác (số nộp hộ các bên khác trong BCC)

  Có TK 3334 – Thuế TNDN (tổng số thuế TNDN phải nộp).

  – Sau khi so sánh chi phí phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo hợp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

  Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

  Có TK 138 – Phải thu khác.

  b) Tại bên không kế toán và không quyết toán thuế

  – Khi góp vốn vào BCC, ghi:

  Nợ TK 138 – Phải thu khác

  Có các TK 112, 152, 156…

  – Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên kế toán và quyết toán thuế thông báo), ghi:

  Nợ các TK 621, 622, 623, 641, 642 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

  – Căn cứ số thuế TNDN phải nộp được bên quyết toán thuế thông báo, ghi:

  Nợ TK 821 – Chi phí thuế TNDN hiện naycông dụng hành

  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

  – Căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên tham gia liên doanh kiểm chứng và chứng từ có liên quan do bên bán thực phẩm cung cấp, dịch vụ kế toán thuế lập hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi:

  Nợ TK 138 – Phải thu khác (bao gồm cả thuế GTGT nếu chia cả thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh bán thực phẩm )

  Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết cho hợp đồng liên doanh và theo số tiền được chia)

  Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu chia thuế GTGT đầu ra).

  – Sau khi so sánh chi phí phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo hợp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

  Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

  Có TK 138 – Phải thu khác.

  – Khi bên đối tác tham gia liên doanh thanh toán tiền bán thực phẩm , căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

  Nợ các TK 111, 112,… (số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả)

  Có TK 138 – Phải thu khác (chi tiết từng bên bán sản phẩm ).

  – Khi nhận lại vốn góp, ghi:

  Nợ các TK 112, 152, 156…

  Có TK 138 – Phải thu khác

  Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản nhận về và giá phòng khoản vốn góp, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

Chia sẻ trang này