1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[cờ tướng] Dương Quan Lân: Dịch lâm tân biên

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 11/02/2011.

 1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
 1. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  [cờ tướng] Dịch lâm tân biên - Dương Quan Lân

  1.目录和关于如何下棋 Chương 1. mục lục hòa quan vu như hà hạ kì

  1.01目录 1.01 mục lục 1.02第一章 关于如何下棋 1.02 đệ nhất chương quan vu như hà hạ kì 2.象棋基本知识 Chương 2. tượng kì cơ bổn tri thức

  《弈林新编》第二章、象棋基本知识 《 dịch lâm tân biên 》 đệ nhị chương 、 tượng kì cơ bổn tri thức 线位问题 tuyến vị vấn đề 各子的运用 一、车 các tử đích vận dụng nhất 、 xa 子力轻重比较 tử lực khinh trọng bỉ giác 各子的运用 二、马 các tử đích vận dụng nhị 、 mã 各子的运用 三、炮 các tử đích vận dụng tam 、 pháo 各子的运用 四、卒 các tử đích vận dụng tứ 、 tốt 各子的运用 五、士象 các tử đích vận dụng ngũ 、 sĩ tượng 杀法初阶 一、双车胁士 sát pháp sơ giai nhất 、 song xa hiếp sĩ 杀法初阶 二、大胆穿心 sát pháp sơ giai nhị 、 đại đảm xuyên tâm 杀法初阶 三、车炮抽杀 sát pháp sơ giai tam 、 xa pháo trừu sát 杀法初阶 四、炮辗丹沙 sát pháp sơ giai tứ 、 pháo triển đan sa 杀法初阶 五、三把手 sát pháp sơ giai ngũ 、 tam bả thủ 杀法初阶 六、沉底月 sát pháp sơ giai lục 、 trầm để nguyệt 杀法初阶 七、双献酒 sát pháp sơ giai thất 、 song hiến tửu 杀法初阶 八、立马车 sát pháp sơ giai bát 、 lập mã xa 杀法初阶 九、挂角马 sát pháp sơ giai cửu 、 quải giác mã 杀法初阶 十、卧槽马 sát pháp sơ giai thập 、 ngọa tào mã 杀法初阶 十一、钓鱼马 sát pháp sơ giai thập nhất 、 điếu ngư mã 杀法初阶 十二、侧面虎 sát pháp sơ giai thập nhị 、 trắc diện hổ 杀法初阶 十三、马后炮 sát pháp sơ giai thập tam 、 mã hậu pháo 杀法初阶 十四、老兵捞车 sát pháp sơ giai thập tứ 、 lão binh lao xa 杀法初阶 十五、三车破士 sát pháp sơ giai thập ngũ 、 tam xa phá sĩ 杀法初阶 十六、平车兵闷士 sát pháp sơ giai thập lục 、 bình xa binh muộn sĩ 例和残局 一、炮双仕和单车 lệ hòa tàn cục nhất 、 pháo song sĩ hòa đan xa 例和残局 二、炮双相和单车 lệ hòa tàn cục nhị 、 pháo song tương hòa đan xa 例和残局 三、单炮仕相全和车卒 lệ hòa tàn cục tam 、 đan pháo sĩ tương toàn hòa xa tốt 例和残局 四、双炮和单车 lệ hòa tàn cục tứ 、 song pháo hòa đan xa 例和残局 五、马双仕单相和单车 lệ hòa tàn cục ngũ 、 mã song sĩ đan tương hòa đan xa 例和残局 六、双仕双兵遮空头和单车 lệ hòa tàn cục lục 、 song sĩ song binh già không đầu hòa đan xa 例和残局 七、车正永无沉底月 lệ hòa tàn cục thất 、 xa chánh vĩnh vô trầm để nguyệt 例和残局 八、车正和车老卒 lệ hòa tàn cục bát 、 xa chánh hòa xa lão tốt 例和残局 九、单车保家 lệ hòa tàn cục cửu 、 đan xa bảo gia 例和残局 十、车双仕单相和车马 lệ hòa tàn cục thập 、 xa song sĩ đan tương hòa xa mã 兑子与度数 一、进兵局对五七炮 đoái tử dữ độ sổ nhất 、 tiến binh cục đối ngũ thất pháo 兑子与度数 二、顺炮直车对横车 đoái tử dữ độ sổ nhị 、 thuận pháo trực xa đối hoành xa 布局入门 当头炮与屏风马 bố cục nhập môn đương đầu pháo dữ bình phong mã 全局浅释 一、顺炮直车对横车 toàn cục thiển thích nhất 、 thuận pháo trực xa đối hoành xa 全局浅释 二、顺炮横车对直车 toàn cục thiển thích nhị 、 thuận pháo hoành xa đối trực xa 谈谈怎样掌握先手 一、关于分析形势 đàm đàm chẩm dạng chưởng ác tiên thủ nhất 、 quan vu phân tích hình thế 谈谈怎样掌握先手 二、从一个对攻局说棋路 đàm đàm chẩm dạng chưởng ác tiên thủ nhị 、 tòng nhất cá đối công cục thuyết kì lộ 谈谈怎样掌握先手 三、两军相逢勇者胜 đàm đàm chẩm dạng chưởng ác tiên thủ tam 、 lưỡng quân tương phùng dũng giả thắng 谈谈怎样掌握先手 四、怎样对待弃子入局 đàm đàm chẩm dạng chưởng ác tiên thủ tứ 、 chẩm dạng đối đãi khí tử nhập cục 实战布局琐谈 一、中炮过河车七路马对屏风马 thật chiến bố cục tỏa đàm nhất 、 trung pháo quá hà xa thất lộ mã đối bình phong mã 实战布局琐谈 二、进兵局 thật chiến bố cục tỏa đàm nhị 、 tiến binh cục 实战布局琐谈 三、中炮过河车新型夹马对屏风马 thật chiến bố cục tỏa đàm tam 、 trung pháo quá hà xa tân hình giáp mã đối bình phong mã 实战布局琐谈 四、中炮高左炮对屏风马 thật chiến bố cục tỏa đàm tứ 、 trung pháo cao tả pháo đối bình phong mã 实战布局琐谈 五、中炮横车七路马对屏风马 thật chiến bố cục tỏa đàm ngũ 、 trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã 实战布局琐谈 六、顺炮直车对横车 thật chiến bố cục tỏa đàm lục 、 thuận pháo trực xa đối hoành xa 实战布局琐谈 七、中炮过河车进中兵对屏风马 thật chiến bố cục tỏa đàm thất 、 trung pháo quá hà xa tiến trung binh đối bình phong mã 实战布局琐谈 八、中炮过河车对屏风马平炮兑车 thật chiến bố cục tỏa đàm bát 、 trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa 实战布局琐谈 九、中炮过河车对屏风马先上士 thật chiến bố cục tỏa đàm cửu 、 trung pháo quá hà xa đối bình phong mã tiên thượng sĩ 实战布局琐谈 十、飞相局 thật chiến bố cục tỏa đàm thập 、 phi tương cục 3.让子局的研究 Chương 3. nhượng tử cục đích nghiên cứu

  《弈林新编》第二章 让子棋的研究 《 dịch lâm tân biên 》 đệ nhị chương nhượng tử kì đích nghiên cứu 让单马 第一局 当头炮对巡河炮屏风马-红先(红让左马) nhượng đan mã đệ nhất cục đương đầu pháo đối tuần hà pháo bình phong mã - hồng tiên ( hồng nhượng tả mã ) 让单马 第二局当头炮对屈头屏风马-红先(红让左马) nhượng đan mã đệ nhị cục đương đầu pháo đối khuất đầu bình phong mã - hồng tiên ( hồng nhượng tả mã ) 让单马 第三局 当头炮直车对单提马-红先(红让左马) nhượng đan mã đệ tam cục đương đầu pháo trực xa đối đan đề mã - hồng tiên ( hồng nhượng tả mã ) 让单马 第四局 当头炮横车对单提马-红先〔红让左马〕 nhượng đan mã đệ tứ cục đương đầu pháo hoành xa đối đan đề mã - hồng tiên 〔 hồng nhượng tả mã 〕 让单马 第五局 顺炮直车对横车-红先〔红让左马〕 nhượng đan mã đệ ngũ cục thuận pháo trực xa đối hoành xa - hồng tiên 〔 hồng nhượng tả mã 〕 让单马 第六局 顺炮横车对直车-红先〔红让左马〕 nhượng đan mã đệ lục cục thuận pháo hoành xa đối trực xa - hồng tiên 〔 hồng nhượng tả mã 〕 让单马 第七局 列手炮-红先〔红让左马〕 nhượng đan mã đệ thất cục liệt thủ pháo - hồng tiên 〔 hồng nhượng tả mã 〕 让单马 第八局 进兵局-红先(红让左马) nhượng đan mã đệ bát cục tiến binh cục - hồng tiên ( hồng nhượng tả mã ) 让双马 第一局 二车拍门-红先(红让双马) nhượng song mã đệ nhất cục nhị xa phách môn - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第二局 横车打马-红先(红让双马) nhượng song mã đệ nhị cục hoành xa đả mã - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第三局 停车问路-红先(红让双马) nhượng song mã đệ tam cục đình xa vấn lộ - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第四局 单边封-红先(红让双马) nhượng song mã đệ tứ cục đan biên phong - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第五局 双打象-红先(红让双马) nhượng song mã đệ ngũ cục song đả tượng - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第六局 双打士-红先(红让双马) nhượng song mã đệ lục cục song đả sĩ - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第七局 进炮压马-红先(红让双马) nhượng song mã đệ thất cục tiến pháo áp mã - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第八局 二炮攻城-红先(红让双马) nhượng song mã đệ bát cục nhị pháo công thành - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第九局 巡河炮横车锁炮-红先(红让双马) nhượng song mã đệ cửu cục tuần hà pháo hoành xa tỏa pháo - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第十局 巡河炮对单提马-红先(红让双马) nhượng song mã đệ thập cục tuần hà pháo đối đan đề mã - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第十一局 巡河炮对拐脚马-红先(红让双马) nhượng song mã đệ thập nhất cục tuần hà pháo đối quải cước mã - hồng tiên ( hồng nhượng song mã ) 让双马 第十二局 巡河炮对屏风马-红先(红让双马) nhượng song mã đệ thập nhị cục tuần hà pháo đối bình phong mã - hồng tiên ( hồng nhượng song mã )
 2. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  4.布局研究 Chương 4. bố cục nghiên cứu


  《弈林新编》第四章 布局研究 《 dịch lâm tân biên 》 đệ tứ chương bố cục nghiên cứu 中炮巡河炮对屏风马(一) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( nhất ) 中炮巡河炮对屏风马(二) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( nhị ) 中炮巡河炮对屏风马(三) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( tam ) 中炮巡河炮对屏风马(四) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( tứ ) 中炮巡河炮对屏风马(五) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( ngũ ) 中炮巡河炮对屏风马(六) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( lục ) 中炮巡河炮对屏风马(七) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( thất ) 中炮巡河炮对屏风马(八) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( bát ) 中炮巡河炮对屏风马(九) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( cửu ) 中炮巡河炮对屏风马(十) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( thập ) 中炮巡河炮对屏风马(十一) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã ( thập nhất ) 中炮巡河炮对屏风马-参考局一 (红先胜) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 中炮巡河炮对屏风马-参考局二 (红先黑胜) trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 列手炮(一) liệt thủ pháo ( nhất ) 列手炮(二) liệt thủ pháo ( nhị ) 列手炮(三) liệt thủ pháo ( tam ) 列手炮(四) liệt thủ pháo ( tứ ) 列手炮-参考局一 (红先胜) liệt thủ pháo - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 列手炮-参考局二 (红先黑胜) liệt thủ pháo - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车(一) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa ( nhất ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车(二) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa ( nhị ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车(三) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa ( tam ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车(四) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa ( tứ ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车(五) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa ( ngũ ) 中炮过河车对屏风马平饱兑车(六) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình bão đoái xa ( lục ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车(七) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa ( thất ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车(八) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa ( bát ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车-参考局一 (红先胜) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 中炮过河车对屏风马平炮兑车-参考局二 (红先黑胜) trung pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đoái xa - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 当头炮巡河车对屏风马(一) đương đầu pháo tuần hà xa đối bình phong mã ( nhất ) 当头炮巡河车对屏风马(二) đương đầu pháo tuần hà xa đối bình phong mã ( nhị ) 当头炮巡河车对屏风马(三) đương đầu pháo tuần hà xa đối bình phong mã ( tam ) 当头炮巡河车对屏风马-参考局一 (红先胜) đương đầu pháo tuần hà xa đối bình phong mã - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 当头炮巡河车对屏风马-参考局二 (红先黑胜) đương đầu pháo tuần hà xa đối bình phong mã - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 当头炮对单提马(一) đương đầu pháo đối đan đề mã ( nhất ) 当头炮对单提马(二) đương đầu pháo đối đan đề mã ( nhị ) 当头炮对单提马(三) đương đầu pháo đối đan đề mã ( tam ) 当头炮对单提马(四) đương đầu pháo đối đan đề mã ( tứ ) 当头炮对单提马(五) đương đầu pháo đối đan đề mã ( ngũ ) 当头炮对单提马(六) đương đầu pháo đối đan đề mã ( lục ) 当头炮对单提马-参考局一 (红先胜) đương đầu pháo đối đan đề mã - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 当头炮对单提马-参考局二 (红先黑胜) đương đầu pháo đối đan đề mã - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 五六炮对屏风马(一) ngũ lục pháo đối bình phong mã ( nhất ) 五六炮对屏风马(二) ngũ lục pháo đối bình phong mã ( nhị ) 五六炮对屏风马(三) ngũ lục pháo đối bình phong mã ( tam ) 五六炮对屏风马(四) ngũ lục pháo đối bình phong mã ( tứ ) 五六炮对屏风马-参考局一 (红先胜) ngũ lục pháo đối bình phong mã - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 五六炮对屏风马-参考局二 (红先黑胜) ngũ lục pháo đối bình phong mã - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 五七炮对屏风马(一) ngũ thất pháo đối bình phong mã ( nhất ) 五七炮对屏风马(二) ngũ thất pháo đối bình phong mã ( nhị ) 五七炮对屏风马(三) ngũ thất pháo đối bình phong mã ( tam ) 五七炮对屏风马(四) ngũ thất pháo đối bình phong mã ( tứ ) 五七炮对屏风马(五) ngũ thất pháo đối bình phong mã ( ngũ ) 五七炮对屏风马(六) ngũ thất pháo đối bình phong mã ( lục ) 五七炮对屏风马(七) ngũ thất pháo đối bình phong mã ( thất ) 五七炮对屏风马-参考局一 (红先胜) ngũ thất pháo đối bình phong mã - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 五七炮对屏风马-参考局二 (红先黑胜) ngũ thất pháo đối bình phong mã - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 进兵局(一) tiến binh cục ( nhất ) 进兵局(二) tiến binh cục ( nhị ) 进兵局(三) tiến binh cục ( tam ) 进兵局(四) tiến binh cục ( tứ ) 进兵局(五) tiến binh cục ( ngũ ) 进兵局(六) tiến binh cục ( lục ) 进兵局-参考局一 (红先胜) tiến binh cục - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 进兵局-参考局二 (红先黑胜) tiến binh cục - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 顺炮直车对横车(一) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( nhất ) 顺炮直车对横车(二) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( nhị ) 顺炮直车对横车(三) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( tam ) 顺炮直车对横车(四) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( tứ ) 顺炮直车对横车(五) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( ngũ ) 顺炮直车对横车(六) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( lục ) 顺炮直车对横车(七) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( thất ) 顺炮直车对横车(八) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( bát ) 顺炮直车对横车(九) thuận pháo trực xa đối hoành xa ( cửu ) 顺炮直车对横车-参考局一 (红先胜) thuận pháo trực xa đối hoành xa - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 顺炮直车对横车-参考局二 (红先黑胜) thuận pháo trực xa đối hoành xa - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 顺炮横车对直车(一) thuận pháo hoành xa đối trực xa ( nhất ) 顺炮横车对直车(二) thuận pháo hoành xa đối trực xa ( nhị ) 顺炮横车对直车(三) thuận pháo hoành xa đối trực xa ( tam ) 顺炮横车对直车(四) thuận pháo hoành xa đối trực xa ( tứ ) 顺炮横车对直车(五) thuận pháo hoành xa đối trực xa ( ngũ ) 顺炮横车对直车(六) thuận pháo hoành xa đối trực xa ( lục ) 顺炮横车对直车-参考局一 (红先胜) thuận pháo hoành xa đối trực xa - tham khảo cục nhất ( hồng tiên thắng ) 顺炮横车对直车-参考局二 (红先黑胜) thuận pháo hoành xa đối trực xa - tham khảo cục nhị ( hồng tiên hắc thắng ) 5.中局研究 Chương 5. trung cục nghiên cứu


  《弈林新编》第五章 中局研究 《 dịch lâm tân biên 》 đệ ngũ chương trung cục nghiên cứu 弃马陷车局(一) khí mã hãm xa cục ( nhất ) 弃马陷车局(二) khí mã hãm xa cục ( nhị ) 弃马陷车局(三) khí mã hãm xa cục ( tam ) 弃马陷车局(四) khí mã hãm xa cục ( tứ ) 弃马陷车局(五) khí mã hãm xa cục ( ngũ ) 弃炮陷车局(一) khí pháo hãm xa cục ( nhất ) 弃炮陷车局(二) khí pháo hãm xa cục ( nhị ) 五七炮弃车局 ngũ thất pháo khí xa cục 车换马炮局(一) xa hoán mã pháo cục ( nhất ) 车换马炮局(二) xa hoán mã pháo cục ( nhị ) 高左炮局(一) cao tả pháo cục ( nhất ) 高左炮局(二) cao tả pháo cục ( nhị ) 高左炮局(三) cao tả pháo cục ( tam ) 高左炮局(四) cao tả pháo cục ( tứ ) 高左炮局(五) cao tả pháo cục ( ngũ ) 高左炮局(六) cao tả pháo cục ( lục ) 屏风马过河炮局 bình phong mã quá hà pháo cục 屏风马过河炮局(二) bình phong mã quá hà pháo cục ( nhị ) 屏风马过河炮局(三) bình phong mã quá hà pháo cục ( tam ) 屏风马过河炮局(四) bình phong mã quá hà pháo cục ( tứ ) 屏风马过河炮(五) bình phong mã quá hà pháo ( ngũ ) 屏风马过河炮(六) bình phong mã quá hà pháo ( lục ) 第一则 顺炮直车对横车 đệ nhất tắc thuận pháo trực xa đối hoành xa 第二则 五七炮对屏风马 đệ nhị tắc ngũ thất pháo đối bình phong mã 第三则 当头炮对屏风马过河炮 đệ tam tắc đương đầu pháo đối bình phong mã quá hà pháo
 3. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  6.残局研究 Chương 6. tàn cục nghiên cứu


  《弈林新编》第六章 残局研究 《 dịch lâm tân biên 》 đệ lục chương tàn cục nghiên cứu 第一局 怎样分析形势 đệ nhất cục chẩm dạng phân tích hình thế 第二局 đệ nhị cục 第三局 đệ tam cục 第四局 đệ tứ cục 第五局 đệ ngũ cục 第六局 đệ lục cục 第七局 đệ thất cục 第八局 đệ bát cục 第九局 đệ cửu cục 第十局 đệ thập cục 第十一局 đệ thập nhất cục 第十二局 đệ thập nhị cục 第十三局 đệ thập tam cục 第十三局 (象棋残局新论着法) đệ thập tam cục ( tượng kì tàn cục tân luận trứ pháp ) 第十四局 đệ thập tứ cục 第十五局 đệ thập ngũ cục 第十七局 đệ thập thất cục 第十六局 đệ thập lục cục 第十八局 đệ thập bát cục 第十九局 đệ thập cửu cục 第二十局 đệ nhị thập cục 第二十一局 đệ nhị thập nhất cục 第二十二局 đệ nhị thập nhị cục 第二十三局 đệ nhị thập tam cục 第二十四局 đệ nhị thập tứ cục 第二十五局 đệ nhị thập ngũ cục 第二十六局 đệ nhị thập lục cục 第二十七局(第一种着法) đệ nhị thập thất cục ( đệ nhất chủng trứ pháp ) 第二十七局(第二种着法) đệ nhị thập thất cục ( đệ nhị chủng trứ pháp ) 第二十八局 đệ nhị thập bát cục 第二十九局 đệ nhị thập cửu cục 第三十局 đệ tam thập cục 第三十一局 đệ tam thập nhất cục 第三十二局 đệ tam thập nhị cục 第三十三局 đệ tam thập tam cục 第三十四局 đệ tam thập tứ cục 第三十五局 đệ tam thập ngũ cục 第三十六局 đệ tam thập lục cục 第三十七局 đệ tam thập thất cục 第三十八局 đệ tam thập bát cục 第三十九局 đệ tam thập cửu cục 第四十一局 đệ tứ thập nhất cục 第四十局 đệ tứ thập cục 第四十二局 đệ tứ thập nhị cục 第四十三局 đệ tứ thập tam cục 第四十四局 đệ tứ thập tứ cục 第四十五局 đệ tứ thập ngũ cục 第四十六局 đệ tứ thập lục cục 第四十七局 đệ tứ thập thất cục 第四十八局 đệ tứ thập bát cục 第四十九局 đệ tứ thập cửu cục 第五十局 đệ ngũ thập cục 残局研究-参考局一 tàn cục nghiên cứu - tham khảo cục nhất 残局研究-参考局二 tàn cục nghiên cứu - tham khảo cục nhị 残局研究-参考局三 tàn cục nghiên cứu - tham khảo cục tam 残局研究-参考局四 tàn cục nghiên cứu - tham khảo cục tứ 残局研究-参考局五 tàn cục nghiên cứu - tham khảo cục ngũ 7.古局新编 Chương 7. cổ cục tân biên


  《弈林新编》第七章 古局新编 《 dịch lâm tân biên 》 đệ thất chương cổ cục tân biên 第一局 短棹轻舟 đệ nhất cục đoản trạo khinh chu 第二局 双马饮泉 đệ nhị cục song mã ẩm tuyền 第三局 阳春白雪(十字清) đệ tam cục dương xuân bạch tuyết ( thập tự thanh ) 第四局 雪拥蓝关(古谱着法) đệ tứ cục tuyết ủng lam quan ( cổ phổ trứ pháp ) 第四局 雪拥蓝关(新编着法第一种) đệ tứ cục tuyết ủng lam quan ( tân biên trứ pháp đệ nhất chủng ) 第四局 雪拥蓝关(新编着法第二种) đệ tứ cục tuyết ủng lam quan ( tân biên trứ pháp đệ nhị chủng ) 8.对局评注 Chương 8. đối cục bình chú


  《弈林新编》第八章 对局评注 (共40局) 《 dịch lâm tân biên 》 đệ bát chương đối cục bình chú ( cộng 40 cục ) 7/12/1974 第一局 顺炮直车对横车 đệ nhất cục thuận pháo trực xa đối hoành xa 9/22/1952 第二局 顺炮直车对横车 đệ nhị cục thuận pháo trực xa đối hoành xa 6/8/1953 第三局 顺炮直车对横车 đệ tam cục thuận pháo trực xa đối hoành xa 6/18/1953 第四局 顺炮直车对横车 đệ tứ cục thuận pháo trực xa đối hoành xa 5/5/1964 第五局 顺炮直车对横车 đệ ngũ cục thuận pháo trực xa đối hoành xa 8/26/1951 第六局 顺炮直车对横车(六) đệ lục cục thuận pháo trực xa đối hoành xa ( lục ) 6/21/1953 第七局 顺炮直车对横车 đệ thất cục thuận pháo trực xa đối hoành xa 7/12/1974 第八局 顺炮横车对直车 đệ bát cục thuận pháo hoành xa đối trực xa 9/27/1952 第九局 顺炮横车对直车 đệ cửu cục thuận pháo hoành xa đối trực xa 9/4/1953 第十局 顺炮横车对直车 đệ thập cục thuận pháo hoành xa đối trực xa 11/2/1973 第十一局 顺手炮 đệ thập nhất cục thuận thủ pháo 11/3/1952 第十二局 列手炮 đệ thập nhị cục liệt thủ pháo 9/30/1952 第十三局 五七炮对屏风马 đệ thập tam cục ngũ thất pháo đối bình phong mã 11/20/1951 第十四局 五七炮对屏风马 đệ thập tứ cục ngũ thất pháo đối bình phong mã 6/20/1953 第十五局 五七炮对屏风马 đệ thập ngũ cục ngũ thất pháo đối bình phong mã 11/3/1952 第十六局 五八炮对屏风马 đệ thập lục cục ngũ bát pháo đối bình phong mã 11/9/1952 第十七局 五八炮对屏风马 đệ thập thất cục ngũ bát pháo đối bình phong mã 7/7/1974 第十八局 五八炮对屏风马 đệ thập bát cục ngũ bát pháo đối bình phong mã 7/23/1957 第十九局 中炮巡河炮对屏风马 đệ thập cửu cục trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã 4/23/1960 第二十局 中炮巡河炮对屏风马 đệ nhị thập cục trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã 7/13/1974 第二十一局 中炮过河车对屏风马 đệ nhị thập nhất cục trung pháo quá hà xa đối bình phong mã 11/10/1965 第二十二局 中炮过河车对屏风马 đệ nhị thập nhị cục trung pháo quá hà xa đối bình phong mã 3/28/1963 第二十三局 中炮高左炮对屏风马 đệ nhị thập tam cục trung pháo cao tả pháo đối bình phong mã 5/30/1954 第二十四局 中炮连环马对屏风马 đệ nhị thập tứ cục trung pháo liên hoàn mã đối bình phong mã 11/9/1952 第二十五局 中炮连环马对屏风马 đệ nhị thập ngũ cục trung pháo liên hoàn mã đối bình phong mã 11/5/1961 第二十六局 中炮横车七路马对屏风马 đệ nhị thập lục cục trung pháo hoành xa thất lộ mã đối bình phong mã 8/22/1952 第二十七局 当头炮对反宫马 đệ nhị thập thất cục đương đầu pháo đối phản cung mã 1937-05-00 第二十八局 进兵局 đệ nhị thập bát cục tiến binh cục 11/9/1957 第二十九局 进兵局 đệ nhị thập cửu cục tiến binh cục 8/23/1952 第三十局 飞相局 đệ tam thập cục phi tương cục 7/6/1974 第三十一局 中炮过河车对屏风马 đệ tam thập nhất cục trung pháo quá hà xa đối bình phong mã 11/20/1965 第三十二局 中炮过河车对屏风马 đệ tam thập nhị cục trung pháo quá hà xa đối bình phong mã 11/14/1965 第三十三局 中炮过河车对屏风马 đệ tam thập tam cục trung pháo quá hà xa đối bình phong mã 12/28/1964 第三十四局 中炮过河车对屏风马 đệ tam thập tứ cục trung pháo quá hà xa đối bình phong mã 8/14/1963 第三十五局 中炮横车对屏风马 đệ tam thập ngũ cục trung pháo hoành xa đối bình phong mã 11/29/1958 第三十六局 中炮进七兵对屏风马 đệ tam thập lục cục trung pháo tiến thất binh đối bình phong mã 5/6/1966 第三十七局 当头炮对反宫马 đệ tam thập thất cục đương đầu pháo đối phản cung mã 11/18/1965 第三十八局 飞相局 đệ tam thập bát cục phi tương cục 11/13/1965 第三十九局 飞相局 đệ tam thập cửu cục phi tương cục 11/12/1965 第四十局 顺手炮 đệ tứ thập cục thuận thủ pháo
 4. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
  dpxq.com: Dịch lâm tân biên-Dương Quan Lân

  Chương 6: Nghiên cứu tàn cục
  Ván 1: Phân tích hình thế như thế nào?
  [​IMG]
  Trên bàn cờ thì binh chủng mạnh nhất là quân xe. Để so sánh giá trị thì tương đương cả pháo và mã hợp lại.
  Như hình vẽ, bên đỏ có xe mà bên đen chỉ có mã tốt và sĩ tượng què.
  nhưng làm thế nào để phat huy sức mạnh quân xe, để đưa đến thắng lợi mới là vấn đề.
  Đương nhiên, Mã + 2 tượng xếp ở vị trí tiêu chuẩn thì có thể hòa xe, nhưng hình thế ván này so với mã + 2 tượng có nhiều khác biệt.
  Nếu là mã + 2 tượng, thì 2 tượng liên hoàn giữ chắc mã giữa, đủ thành hòa. Ở đây tuy là tốt có thể giữ tượng, nhưng tượng lại không giữ được tốt

  dpxq.com: Dịch lâm tân biên-Dương Quan Lân
  Ván 2: đơn xa xảo thắng mã 2 tượng
  [​IMG]


  chú thích:
  1. mã 2 tượng phải đứng đúng vị trí mới hòa với xe được, như hình ban đầu, tượng 7 phải ở trên hà mới có thể hòa
  2. sau khi đỏ đi tướng, đến đen đi nước nào cũng thua.

  dpxq.com: Dịch lâm tân biên-Dương Quan Lân
  Ván 3: đơn xa xảo thắng mã 2 tượng (2)
  [​IMG]

  dpxq.com: Dịch lâm tân biên-Dương Quan Lân
  Ván 4: đơn xa vs. mã tốt 2 sĩ
  [​IMG]
 5. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
 6. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18
 7. Go_player

  Go_player Box cờ - Moderator

  Tham gia ngày:
  18/03/2003
  Bài viết:
  1.863
  Đã được thích:
  18

Chia sẻ trang này